Data publikacji w serwisie:

Dwa dyplomy magisterskie dla przyszłych specjalistów od mediów

UAM podejmuje współpracę z Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki. W poniedziałek, 8 sierpnia br., JM Rektor UAM, prof. Bogumiła Kaniewska oraz JM Rektor LUN – prof. Volodymyr Melnyk, podpisali umowę o współpracy. Dotyczy ona możliwości realizowania studiów magisterskich prowadzonych przez Wydział Dziennikarstwa LUN na kierunku nowe media i technologie informacyjne przez studentów UAM oraz realizowania studiów magisterskich prowadzonych przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przez studentów LUN. Uroczystość odbyła się zdalnie, a uczestniczyli w niej także dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, profesor dr hab. Andrzej Stelmach oraz dziekan Wydziału Dziennikarstwa LUN, profesor Iwan Krupskij.

Studenci uczestniczący w projekcie zdobędą dwa dyplomy magisterskie, o ile wypełnią wszystkie wymogi określone w umowie. Tak więc osoba, która zrealizuje Zintegrowany Program Studiów opisany w dokumencie, zostanie magistrem dziennikarstwa i komunikacji społecznej (specjalność dziennikarstwo) na UAM oraz magistrem dziennikarstwa (w zakresie nowych mediów i technologii komunikacyjnych) na LUN.

Proponowana forma kooperacji inspirowana jest doświadczeniami, które Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz Wydział Dziennikarstwa LUN gromadzą od kilku lat wspólnie z kilkunastoma innymi uczelniami z Austrii, Irlandii, Holandii, Szwecji, Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii, a także European Journalism Training Association. Główną przestrzenią współpracy oraz wymiany wiedzy pomiędzy wspomnianymi partnerami jest projekt DESTIN Erasmus+ KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building – koordynowany przez profesora Iana Gadda z Bath Spa University. Celem projektu jest zbliżenie standardów nauczania dziennikarstwa i komunikacji społecznej w Ukrainie do standardów funkcjonujących w państwach UE oraz Wielkiej Brytanii.

W toku realizacji umowy UAM oraz LUN zamierzają dążyć do tego, aby studenci korzystający z określonych w niej możliwości, stali się dobrze wykształconymi i kompetentnymi profesjonalistami w dziedzinie nowych mediów, komunikacji społecznej i dziennikarstwa. Obie uczelnie dążą do tego, by kształcenie uczestników Zintegrowanego Programu Studiów odbywało się zarówno w polskim, jak i ukraińskim środowisku akademickim. Ponadto UAM i LUN zadbają o to, by stworzyć im odpowiednie warunki do gromadzenia zróżnicowanych kulturowo doświadczeń dziennikarskich.

Znaczenie projektu jest szczególnie istotne w obliczu aspiracji Ukrainy do integracji ze strukturami europejskimi. Podpisując oraz realizując umowę dotyczącą współpracy w zakresie kształcenia, UAM i LUN chcą wesprzeć te aspiracje oraz ułatwić procesy integracyjne. W ich toku szczególną rolę mają do odegrania kompetentni dziennikarze polscy oraz ukraińscy, znający realia i środowisko medialne obu krajów. Reprezentanci obu uczelni mają nadzieję, że programy takie jak Zintegrowany Program Studiów, istotnie przyczynią się do kształcenia profesjonalistów posiadających odpowiednią i pogłębioną wiedzę oraz umiejętności.

Ponadto umowa dobrze wpisuje się w proces zbliżania kultury polskiej i ukraińskiej. Dzięki jej realizacji, studenci dziennikarstwa ze Lwowa zyskają możność pogłębionego poznania kultury medialnej w Polsce, a studenci dziennikarstwa z Poznania – kultury medialnej w Ukrainie.

fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497