Data publikacji w serwisie:

Ekologia, ochrona środowiska są Ci bliskie? Studiuj na UAM

Już w dzieciństwie interesowała Cię przyroda i z przyjemnością odkrywałeś kolejne sposoby ochrony środowiska? Potrafisz na jednym wdechu wymienić wszystkie zagrożenia ekologiczne i co ważniejsze, śledzisz wszystkie procesy, które mają im przeciwdziałać? Poznaj kierunki studiów związanych z ekologią oraz specjalności, które nauczą Cię zarządzania środowiskiem.

Ochrona środowiska — sprawdź, czy to studia dla Ciebie

Kluczowa na tym kierunku jest solidna nauka podstaw ekologii, biologii molekularnej, ekotoksykologii, bioinformatyki, mikrobiologii i hydrobiologii. Dopiero wówczas będziesz w stanie korzystać z metod ochrony i kształtowania środowiska oraz geograficznych systemów informacyjnych. Pokażemy Ci jak prowadzić obserwacje, aby zebrać najważniejsze dane środowiskowe. Nauczymy Cię właściwie stosować techniki badań terenowych. Praktyczne umiejętności, które zdobędziesz w trakcie trzech lat nauki, będziesz weryfikować podczas wyjazdów terenowych. Sprawdzisz, czy potrafisz przeprowadzić proste eksperymenty biologiczne i fizyczno-chemiczne. Na tym kierunku dowiesz się też, jak stosować akty prawne i przepisy odnoszące się do ochrony przyrody i środowiska, planowania przestrzennego, użytkowania i zarządzania zasobami przyrody.

Poznaj szczegóły
Geografia, ekologia miasta

Kolejnym krokiem ku ochronie środowiska jest połączenie wiedzy przyrodniczej z przedmiotami społeczno-ekonomicznymi. Tak właśnie dzieje się na specjalności ekologia miasta. W tym przypadku nie rekrutujesz się na kierunek, ale na wybraną specjalność. Dlaczego warto? Studia przygotują Cię pod kątem wiedzy i umiejętności na wyjaśnianie w sposób kompleksowy procesów i zjawisk fizycznych oraz społecznych występujących w środowisku przyrodniczym.

Podczas trzech lat nauki dowiesz się, jak powinno funkcjonować i rozwijać się miasto, aby nie zagrażało środowisku naturalnemu. Pokażemy Ci, jak korzystać z programów i systemów informacji geograficznej, aby pozyskać, przetwarzać i analizować dane niezbędne do interpretacji zjawisk zachodzących w środowisku miejskim. Nauczymy Cię tworzenia planów kształtowania i ochrony zieleni miejskiej. Poznasz zasady postępowania podczas zjawisk ekstremalnych i klęsk żywiołowych.

Poznaj szczegóły
Geografia, hydrologia, meteorologia i klimatologia

Podobnie jak w przypadku ekologii miasta, rekrutujesz się bezpośrednio na specjalność. W trakcie studiów nauczysz się wykonywać analizy regionalne, które umożliwią Ci rozwiązanie lokalnych problemów. Obecnie mierzymy się z postępującym deficytem wody w gospodarce, rolnictwie i branży komunalnej, zmianami klimatu i ich konsekwencjami (w tym adaptacją do zmian klimatu). Dlatego zapewnimy Ci wiedzę, ale też umiejętności umożliwiające działanie na rzecz ochrony zasobów wodnych i atmosfery. Dowiesz się też, jak te zasoby wykorzystać. Przygotujemy Cię do prowadzenia monitoringu środowiska przyrodniczego, w tym szczególnie w zakresie hydrologii, meteorologii i klimatologii, wykorzystując nowoczesne rozwiązania w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych. Pokażemy jak przewidywać skutki klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych oraz jakie działania ułatwią zachowanie równowagi ekologicznej. Duża część zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem technik komputerowych oraz systemów informacji geograficznej (GIS). Uzupełnieniem zajęć są ćwiczenia terenowe.

Poznaj szczegóły
Zintegrowane Planowanie Rozwoju

Wiedza o tym, jak badać zagrożenia i jak je neutralizować to jedna droga. Inną jest wystrzeganie się zagrożeń na etapie planowania działań. Dlatego na UAM powstał kierunek opracowany razem ze specjalistami z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej. Dzięki tym studiom nauczysz się, jak planować uwzględniając szeroką perspektywę. Dowiesz się jak rozpoznawać wyzwania związane z poprawą jakości i warunków życia ludzi. W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę o problematyce i warunkach lokalizacji różnych inwestycji. Podczas ćwiczeń odkryjesz, jak planować działania integrujące społeczeństwo i gospodarkę.

Poznaj szczegóły