Data publikacji w serwisie:

EPICUR - jeszcze więcej badań i projektów edukacyjnych. Jeszcze więcej wyjazdów zagranicznych dla studentów.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stał się uniwersytetem prawdziwie europejskim i wszedł w skład konsorcjum zrzeszającego uniwersytety ze Strasbourga, Freiburga, Amsterdamu, Karlsruhe, Wiednia, Salonik, Mulhouse. Samo konsorcjum przyjęło nazwę EPICUR (European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions) i jest w gronie pierwszych 17 Uniwersytetów Europejskich.

EPICUR otrzymało grant w wysokości 5 mln euro. To pieniądze na sfinansowanie 3-letniego programu pilotażowego w konsorcjum.  Przedsięwzięcie jest finansowane w ramach programu Erasmus+ „European Universities”.

Udział w projekcie oznacza, że UAM otrzyma wsparcie finansowe dla działań mających na celu rozwój badań i projektów naukowych. Pojawią się też zmiany w systemie studiów. Studenci otrzymają propozycje kształcenia się na nowych kierunkach, propozycje kolejnych form wymiany studenckiej, ale też szansę na międzynarodowy dyplom.

Uniwersytety tworzące konsorcjum będę oferowały wspólne programy studiów, dlatego EPICUR zakłada zwiększoną mobilność studentów oraz badaczy. Dzięki temu na wyciągnięcie ręki będzie rozpoczęcie studiów czy badań naukowych na UAM i kontynuowanie ich na zagranicznej uczelni. Innym sposobem realizacji wspólnego programu będą platformy e-learningowe czy kursy online. Poziom i jakość badań naukowych wzrośnie nie tylko dzięki współpracy kilku ośrodków akademickich, ale także dzięki nawiązaniu relacji z ich otoczeniem gospodarczym. To pozwoli studentom UAM pozostać na drodze naukowej, ale zwiększy też liczbę ścieżek kariery zawodowej.

- W nowym budżecie Unii Europejskiej będą zagwarantowane pieniądze na duże projekty edukacyjne i badawcze. Duże, zarówno pod względem finansowania, jak i ciężaru gatunkowego. Jest mnóstwo problemów naukowych, których jedna czy dwie uczelnie nie są w stanie razem rozwiązać. Do takich problemów można podchodzić grupowo. EPICUR daje tę szansę. Z kolei Unia Europejska zapewnia, że tylko te uczelnie, które przejdą fazę pilotażową i zbudują wewnętrzne struktury, będą mogły aplikować o duże granty. Pieniądze będą dostępne tylko dla uniwersytetów europejskich. Jeśli ktoś nie wziął teraz udziału i nie aplikował o uniwersytet europejski, nie będzie brał udziału w podziale. Natomiast, ile z tego będzie miał UAM, zależy od tego, jak dobrze zaczniemy współpracować w ramach federacji, i na ile zaistniejemy jako uczelnia w zespołach badawczych. Przykładowo, są takie projekty, które dotyczą tzw. medycyny precyzyjnej. My nie mamy wydziału medycznego, stąd do pewnych działań i grantów dostępów mieć nie będziemy. Mamy z kolei bardzo dobrze funkcjonujące wydziały Chemii i Biologii, które mogą brać udział w tym projekcie, ale nie jako główny wykonawca. Bardzo dużo zależy od nas – wyjaśnia prof. Rafał Witkowski z Wydziału Historycznego, który uczestniczy w działaniach konsorcjum.

W najbliższym czasie powstaną jednostki dedykowane projektowi EPICUR, które będą odpowiadały za stronę administracyjną. Natomiast pierwsze zmiany dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to nowe podejście do edukacji, łączące nauki ścisłe i humanistyczne (Liberal Arts and Sciences). Takie studia już funkcjonują w Amsterdamie i Freiburgu, a w Poznaniu zaczną działać od 2020 roku. Drugi projekt dotyczy multilingwizmu. Kolejne pokolenie Europejczyków mają być 2 -3-języczne. Obok Bilingualism Matters w Poznaniu może powstać nowy kierunek studiów (prowadzony z powodzeniem w Strasburgu) – multilingualism.

Członkowie EPICUR:

  • University of Strasbourg (lider projektu), (Francja);
  • University of Amsterdam (Holandia);
  • Albert‐Ludwigs‐University Freiburg (Niemcy);
  • Karlsruher Institut für Technologie (Niemcy);
  • University of Haute‐Alsace (Francja);
  • University Bodenkultur Wien (Austria);
  • Aristotle University of Thessaloniki (Grecja)
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Fot. Krzysztof Duda