Data publikacji w serwisie:

Filologia angielska na UAM najlepsza w kraju

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi aż 7 kierunków, które zajmują najwyższą lokatę w rankingu szkół wyższych  Perspektywy 2021. Najwyższą pozycję w rankingu zajął kierunek prowadzony przez Wydział Anglistyki UAM. To filologia angielska.

Dziennikarze miesięcznika "Życie Uniwersyteckie" spotkali się z przedstawicielami tych kierunków i zapytali o wskazówki dla dydaktyków w konstruowaniu kolejnych programów studiów. Jeden z komentarzy przygotował dziekana Wydziału Anglistyki, prof. UAM dr hab. Joanna Pawelczyk:

Przyglądając się bardziej szczegółowo wskaźnikom ocenianym w rankingu Perspektywy, wyróżniono przede wszystkim naszą kadrę i nasze publikacje, najwyższy wskaźnik kategorii naukowej (nasze A+!), akredytacje (w 2013 kierunek filologia angielska uzyskał wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej) oraz jakość kandydatów przyjętych na studia. Wart podkreślenia jest też fakt, że nasz kierunek przyciąga coraz większą liczbę studentów i studentek z zagranicy.

Na szczególną uwagę zasługuje poziom nauczania praktycznej nauki języka angielskiego (PNJA), gdyż to właśnie doskonała znajomość języka - bliska rodzimemu użytkownikowi - zawsze wyróżniała naszych absolwentów. Dbamy również o dobrostan psychiczny i rozwój naszych studentów poprzez działania zespołu TELL (Techniques for Effective Language Learning).

Nasi studenci i studentki już podczas studiów angażują się w prowadzenie własnych, często interdyscyplinarnych, projektów naukowych przy wsparciu pracowników Wydziału. Mają też szanse uczestniczenia w organizacji dużych wydarzeń naukowych, na przykład międzynarodowego kongresu młodych językoznawców Young Linguists’ Meeting in Poznań.

Fot. Adrian Wykrota