Data publikacji w serwisie:

Geografia i turystyka w czołówce rankingu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi aż 7 kierunków, które zajmują najwyższą lokatę w rankingu szkół wyższych  Perspektywy 2021. Najwyższą pozycję w rankingu zajęły aż dwa kierunki prowadzone na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych. To geografia oraz turystyka i rekreacja.

Dziennikarze miesięcznika "Życie Uniwersyteckie" spotkali się z przedstawicielami tych kierunków i zapytali o wskazówki dla dydaktyków w konstruowaniu kolejnych programów studiów. Jeden z komentarzy przygotował dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, prof. Grzegorz Rachlewicz:

Te dwa kierunki zawsze były w czołówce krajowych rankingów z tym, że o ile turystyka i rekreacja jest niekwestionowanym liderem od kilku lat, geografia znalazła się na najwyższym stopniu podium po raz pierwszy. Niewątpliwie za tymi sukcesami stoją przede wszystkim bardzo zaangażowane zespoły nauczycieli akademickich, wykładowcy kreatywnie podchodzący do swoich obowiązków dydaktycznych, ukierunkowywani w swoich działaniach przez komisje programowe ds. kierunków studiów.

Pomocne w utrzymaniu wysokiej pozycji, a przede wszystkim standardu kształcenia, przy jednoczesnym zadowoleniu przez studentów z dokonanego wyboru i chęci kontynuowania nauki np. na studiach drugiego stopnia, jest stałe monitorowanie realizacji programów nauczania, ich dostosowywanie do aktualnej sytuacji, proponowanie nowych treści bądź specjalności.

Bardzo ważnym aspektem kształcenia jest powiązanie go z zaangażowaniem studentów w realizację badań naukowych, włączanie ich do realizacji projektów badawczych i zachęcanie do podejmowania własnych w oparciu o takie programy jak np. „Study & Research”.

Fot. Adrian Wykrota