Data publikacji w serwisie:

III edycja Z WNPiD na maturę online

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa zaprasza maturzystów do udziału w trzeciej już edycji zajęć online przygotowujących do egzaminów maturalnych Z WNPiD na maturę online. Do tej pory z ich propozycji skorzystało ponad 600 maturzystów z całej Polski.

Przypominamy, że udział  w zajęciach jest bezpłatny. Będą miały formę wykładów i warsztatów. Ze względu na zajęcia lekcyjne, wydział oferuje spotkania w godzinach popołudniowych. Będą odbywały się za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Wykaz wykładów w październiku i w listopadzie:

  • prof. Paweł Stachowiak, Autorytaryzm a totalitaryzm – jak prawidłowo definiować rządy dyktatorskie? 21 października, 18.00.
  • mgr Maciej Skrzypek, Jak napisać wysoko punktowane wypracowanie z WOSu i historii? 28 października, 18.00.
  • prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski, Współczesne spory i konflikty międzynarodowe. 4 listopada, 18.00.
  • lic. Alicja Zaworska, System prawny w Rzeczpospolitej Polskiej. 10 listopada, 18.00.
  • lic. Sara Łukaszewska, System instytucjonalny Unii Europejskiej. 18 listopada, 18.00.
  • lic. Natalia Kostić, Dlaczego konflikty na terenie byłej Jugosławii musiały się wydarzyć? – Główne powody rozpadu Jugosławii. 25 listopada 18.00.

Jeśli chcesz dołączyć do zajęć, przejdź do formularza.