Data publikacji w serwisie:

Indywidualne wsparcie już od I roku na studiach

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Biologii prowadzi program KRAB (Kierowanie Rozwojem Aktywności Badawczej). Inicjatywa polega na wprowadzeniu tutoringu (opieki naukowej) jako spersonalizowanej metody edukacji.

Program pozwala na najbardziej efektywne wykorzystanie czasu studiów już od I roku. Poprzez spotkania z tutorami można określić swoje pasje lub rozwinąć sprecyzowane już zainteresowania. Uczestnictwo w programie to szansa na:

  • profesjonalne wsparcie w rozwoju zainteresowań,
  • utrzymywanie motywacji do działania na wysokim poziomie,
  • optymalne wykorzystanie własnego potencjału naukowego.

Tutoring opiera się na relacji mistrz-uczeń. Podstawę metody stanowią indywidualne spotkania tutora ze studentem (tzw. tutoriale). Pomiędzy spotkaniami student realizuje interesujące go zadania, a ich efekty omawiane są podczas tutoriali.

Tutor to opiekun i przewodnik, który pomaga studentowi w znalezieniu optymalnej ścieżki naukowej i dostosowaniu jej do zainteresowań. Oprócz poszerzania wiedzy rola tutora polega również na tym by studenci nauczyli się samodzielnego myślenia, formułowania opinii i umiejętności dyskusji.

Adresatami programu są studenci I roku Wydziału Biologii UAM studiów licencjackich na kierunkach: biologia, biologia – nauczanie biologii i przyrody, biologia i zdrowie człowieka, biotechnologia, bioinformatyka i ochrona środowiska.

Zobacz tutorów opiekujących się studentami – http://krab.amu.edu.pl/#projekt

Strona programu: http://krab.amu.edu.pl