Data publikacji w serwisie:

Informatyka kwantowa w ofercie studiów UAM

31 maja 2022 r. Dziekani Wydziału Fizyki i Wydziału Matematyki i Informatyki, tj. prof. UAM dr hab. Roman Gołębiewski oraz prof. UAM dr hab. Krzysztof Dyczkowski, wraz z dr. Piotrem Biskupskim z firmy IBM podpisali porozumienie dot. stworzenia partnerskiego kierunku studiów: Informatyka kwantowa. Pierwszy nabór studentów planowany jest na rok akademicki 2023/2024.

Porozumienie podpisane zostało w obecności JM Rektor prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej, Prorektor prof. dr hab. Joanny Wójcik oraz Prorektora kierującego Szkołą Nauk Ścisłych prof. dr. hab. Michała Banaszaka.

Informatyka kwantowa to interdyscyplinarny kierunek studiów, łączący w sobie obszary wiedzy z zakresu fizyki i informatyki. Studia te będą kształcić specjalistów w zakresie wdrażania technologii kwantowych w przemyśle związanym z technologiami informatycznymi, a także pracowników badawczych w podstawowych dziedzinach fizyki. Studenci tego kierunku zdobędą wiedzę i kompetencje w zakresie samodzielnego tworzenia i optymalizacji programów na komputerach lub symulatorach kwantowych, a także zostaną zaznajomieni z istniejącymi algorytmami kwantowymi.

Kierunek tworzony jest przy współpracy z IBM Quantum Network i pozwoli studentom na pracę z unikatowymi w skali międzynarodowej technologiami, jak np. pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej hub kwantowy, powstający w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS). Kierunek ten wpisuje się też w zaangażowanie UAM w konsorcjum Klastra Q – Klastra Technologii Kwantowych.

Absolwent, oprócz kompetencji objętych powyższymi kwalifikacjami rynkowymi, mając pogłębioną wiedzę w dziedzinie fizyki teoretycznej i eksperymentalnej, będzie mieć możliwość kontynuacji kariery naukowej. Ponadto w czasie studiów studenci uzyskają kompetencje z zakresu różnych dziedzin informatyki, cyfrowego przetwarzania danych i cyberbezpieczeństwa.

Pierwszy nabór studentów planowany jest na rok akademicki 2023/2024.