Data publikacji w serwisie:

Jak studiuje się na Wydziale Neofilologii?

Wydział Neofilologii to kolejny z wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który chcemy szerzej przedstawić kandydatom na studia.

Wydział Neofilologii UAM to jedna z największych jednostek uniwersyteckich typu neofilologicznego w Polsce. Znajomość języków obcych to dziś podstawowe kryterium oceny na międzynarodowym rynku pracy i szansa na ciekawą karierę w różnych dziedzinach. To także możliwość poznawania świata i kultur z różnych perspektyw.

Absolwenci WN są poszukiwani na rynku pracy nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Bez trudu znajdują zatrudnienie jako świetnie wykwalifikowani tłumacze, specjaliści ds. komunikacji w administracji, handlu, marketingu, fachowcy odpowiedzialni za kontakty międzynarodowe wielu firm, wyśmienici nauczyciele.

To, co wyróżnia wydział, to doświadczona międzynarodowa kadra naukowo-dydaktyczna, składająca się z wybitnych badaczy w dziedzinie językoznawstwa, literaturoznawstwa czy glottodydaktyki, jak również dydaktyków języków obcych, tłumaczy, pisarzy, dziennikarzy i artystów.

Wydział może poszczycić się certyfikatem European Master’s in Translation Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej dla studiów tłumaczy.

Siedziba wydziału znajduje się w budynku przy al. Niepodległości 4. Poza siedzibą główną, wydział obejmuje również obiekty przy ul. Grunwaldzkiej 6 oraz al. Niepodległości 24.

Współpraca międzynarodowa

Studenci WN mogą skorzystać z bogatej oferty wyjazdów zagranicznych do znakomitych ośrodków badawczych. Co więcej, nawiązują liczne kontakty międzynarodowe poprzez udział w konferencjach, warsztatach oraz wykładach i spotkaniach z osobami różnych narodowości.

Wydział współpracuje z wieloma ośrodkami zagranicznymi, są to m.in. uniwersytety w Marburgu, Nijmegen, Greifswaldzie, Göteborgu, Kopenhadze, Oslo, Bergen oraz:

 • Université Rennes 2 (Francja),
 • Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (Rumunia),
 • Universitat Autonoma de Barcelona (Hiszpania),
 • Uniwersytet Islandzki,
 • Aristotle University of Thessaloniki,
 • Vilnius University (Lithuania),
 • Uniwersytet Wileński (Vilniaus universitetas),
 • Uniwersytet Lipski,
 • Uniwersytet Humboldtów w Berlinie,
 • Uniwersytet Wysp Balearskich,
 • Hokkaido University (Sapporo, Japonia),
 • School of Oriental & African Studies (Londyn, Wlk. Brytania),
 • Uniwersytet Łotewski w Rydze,
 • Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki,
 • University of Texas at Austin, USA,
 • Universytetem Inha (Incheon, South Korea),
 • Uniwersytet Yonsei (Seoul, South Korea),
 • Korea National Open University (Seoul, South Korea),
 • Universitas Pasundan w Bandung.
 • Universitas Indonesia,
 • Abai Kazakh National Pedagogical University,
 • i wiele innych.

Również należy wspomnieć o współpracy bilateralnej UAM z ośrodkami na Tajwanie: National Tsing Hua University i National Chengchi University.

Działalność naukowa i kulturalna

Osoby pragnące rozwijać zainteresowania w zakresie literatury, kultury, historii danego regionu, mogą dołączyć do jednego z kół naukowych przynależących do poszczególnych instytutów i katedr. Wydział prowadzi również działalność kulturalną. Studenci uczestniczą w pokazach filmowych oraz spotkaniach z wybitnymi pisarzami z kraju i ze świata. Istnieje możliwość dołączenia do jednej z grup muzycznych (zespół bębniarski Keunsoriro, Uniwersytecka Grupa Śpiewacza chór MACIEJEKchór kameralny Hibike, chór turkologiczny) lub grup tanecznych Zespół Koreańskiego Tańca z Wachlarzami Buchaechum zespół tańca SogoTEAM.

TELL dla studentów 

TELL to inicjatywa, w ramach której oferowane jest wsparcie dla studentów różnych filologii na UAM. W ramach programu TELL studenci biorą udział w warsztatach, dzięki którym poznają techniki efektywnego uczenia się. To szansa na zmianę swoich przyzwyczajeń i przekonań, dotyczących nauki języka obcego. W tym roku liczba uczestników programu wyniosła prawie 100 osób z 10 różnych filologii.

Oferta Wydziału Neofilologii

Wydział Neofilologii wyróżnia przede wszystkim ilość oferowanych kierunków i specjalności, dostępność filologii unikatowych oraz elastyczność w planowaniu ścieżki rozwoju. Bogata oferta studiów podyplomowych, nowe kierunki i specjalności ukierunkowane na zapotrzebowania szeroko pojmowanej sfery biznesu z pewnością zapewnią absolwentom Wydziału Neofilologii dobry start na rynku pracy. Wykaz kierunków oferowanych przez wydział znajduje się w dedykowanej zakładce.

Wraz z Wydziałem Anglistyki na Wydziale Neofilologii prowadzone są unikatowe stacjonarne studia magisterskie na kierunku Tłumaczenie pisemne i multimedialne.


Zachęcamy do odwiedzenia strony wydziałowej oraz do obserwowania profilu na FB.