Data publikacji w serwisie:

Konkurs literacki dla uczniów szkół średnich

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza XIV edycję Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila.

Konkurs, adresowany wyłącznie do uczniów szkół średnich. W tej edycji rozgrywać się będzie w czterech kategoriach – poezji, prozy, przekładu literackiego i etiudy filmowej.

  1. W dziedzinie poezji zapraszamy do nadsyłania pięciu wierszy o dowolnej długości i tematyce.
  2. Konkurs prozatorski obejmuje małe formy literackie o objętości nieprzekraczającej łącznie 16 stron znormalizowanego maszynopisu (tj. 2000 znaków na stronę).
  3. Konkurs translatorski dotyczy przekładu utworu Edwarda Goreya pt. The Gashlycrumb Tinies z języka angielskiego na język polski.
  4. W konkursie na etiudę filmową zapraszamy do stworzenia filmowej interpretacji dzieła literackiego. Szczegółowy regulamin tej kategorii znajduje się w załączniku.

Termin nadsyłania prac: do 28 lutego 2020 r.

Szczegółowy Regulamin XIV edycji Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila znajduje się na stronie organizatora: https://polonistyka.amu.edu.pl/dla-kandydata/dodatkowe-informacje/konkurs-literacki-o-nagrod-fan-fila