Data publikacji w serwisie:

"Kto mi dał skrzydła?" - spotkanie z absolwentami WFPiK

Gościem kolejnej odsłony cyklu "Kto mi dał skrzydła?" będzie Maria Maciejewska - absolwentka filologii klasycznej i MISHiS na UAM, doktorantka Uniwersytetu w Innsbrucku związana z Ludwig Boltzmann Institute for Neo-Latin Studies (gdzie uczestniczy w austriacko-japońskim projekcie Japan on the Jesuit Stage), laureatka Marietta Blau-Grant.

Jej zainteresowania obejmują misje jezuickie w Azji, ze szczególnym uwzględnieniem spuścizny Michała Boyma, a także teatr jezuicki, zwłaszcza na obszarach niemieckojęzycznych. W swojej pracy wykorzystuje umiejętności i wiedzę zdobytą w czasie specjalizacji archiwistyczno-edytorskiej w IFK UAM. Obecnie przygotowuje się do kwerendy we Włoszech – w Archivum Romanum Societatis Iesu.

Spotkanie odbędzie się 17 czerwca o godz. 18.00 na kanale WFPiK na Youtube. Uczestnicy będą mogli poznać odpowiedzi na takie pytania jak:

  • W co wyposażają studia klasyczne?
  • Jakie korzyści przynosi działalność w studenckich zrzeszeniach naukowych i kulturalnych?
  • Jakie perspektywy zawodowe roztaczają się przed absolwentami filologii klasycznej?

Rozmowę poprowadzą Prof. Monika Miazek-Męczyńska (promotorka prac dyplomowych Marii Maciejewskiej) oraz Wojciech Jakub Wilczyński (sekretarz Koła Naukowego Klasyków UAM).

Zapraszamy na kolejną odsłonę cyklu "Kto mi dał skrzydła?".

Weź udział w spotkaniu!