Data publikacji w serwisie:

LEGO® Education Innovation Studio powstanie we wrześniu na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM

Pierwsze w Polsce akademickie LEGO® Education Innovation Studio powstanie we wrześniu na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Będzie służyć pracownikom naukowym i studentom całej uczelni. W środę, 5 czerwca, Prorektor UAM ds. informatyzacji oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Marek Nawrocki i Prodziekan WMiI prof. Jerzy Szymański oraz przedstawiciele firmy Akces Edukacja: Jakub Piasecki i Piotr Kurzyca podpisali umowę dotyczącą przekazania zestawów LEGO do budowanego Studia.

Umowa dotyczy użyczenia dla Uczelni kilkudziesięciu zestawów LEGO, o wartości ponad 120 000 PLN. Ponieważ sprawa jest niecodzienna, takie też było podpisanie umowy – długopisy do tego celu dostarczyły roboty zbudowane z klocków!

Podczas wydarzenia obecni byli także: dr Edyta Juskowiak z WMiI oraz Michał Śliwiński z Akces Edukacja.

LEGO Education Innovation Studio bazuje na koncepcji praktycznego ujęcia procesu dydaktycznego. To zastosowanie Systemu LEGO® dla uczenia się, które pozwala przenieść naukę z podręczników do prawdziwego życia. Uruchomienie Studio na UAM otworzy możliwość międzynarodowej współpracy z innymi ośrodkami uniwersyteckimi w których ten program jest realizowany.

Fot. Marta Gruszczyńska

Zachęcamy do obejrzenia zapowiedzi otwarcia Studia:

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048