Data publikacji w serwisie:

Nowe studia podyplomowe na Wydziale Socjologii

Na Wydziale Socjologii UAM od października 2022 r. uruchomione zostaną nowe studia podyplomowe: Metodyka i metodologia pracy socjalnej. Zachęcamy do zapoznania się z opisem oferty.

Kiedy w 1992 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza uruchomiliśmy studia przygotowujące do zawodu pracownika socjalnego, byliśmy w Polsce liderami, którzy tworzyli tradycję kształcenia uniwersyteckiego dla tego kierunku. Do dziś jest dla nas ważne to, aby kształcić profesjonalistów, którzy gotowi będą pracować dla dobra innych, mając oprócz ideałów, doskonałe przygotowanie merytoryczne, wiedzę o nowoczesnych metodach pracy socjalnej, która daje szansę poprawy poziomu życia ludzi i ich otoczenia. Interdyscyplinarna wiedza widziana przez pryzmat użyteczności jest dla nas priorytetem.

Mając 30 letnie doświadczenie w kształceniu do zawodu ważnego i użytecznego społecznie jesteśmy przekonani, że uruchamiane nowe studia podyplomowe z Metodyki i metodologii pracy socjalnej pozwolą rozwijać się tym wszystkim, którzy chcieliby profesjonalnie, innowacyjnie działać z innymi i dla dobra innych. Studia mogą podjąć wszyscy, chcący zdobyć zawód pracownika socjalnego, a także ci, którzy już pracują w różnych obszarach rozwiązywania problemów społecznych. Dzięki studiom podyplomowym można zdobyć wiedzę na temat skutecznej pracy socjalnej, zrozumieć, czym współcześnie jest wzmacnianie innych w odzyskiwaniu sił do społecznego funkcjonowania, samorozwoju, realizacji wartości godnego życia.

Wszystkich, którzy chcieliby wykonywać zawód z misją pomocy innym i jednocześnie dający satysfakcję z efektów własnej pracy, zapraszamy do zapoznania się z ofertą rocznych studiów podyplomowych: Metodyka i metodologia pracy socjalnej – Oferta studiów

Zapraszamy kandydatów, którzy podobnie jak my są przekonani, że warto poznawać świat innych ludzi, nie tylko po to aby się mu przyglądać, lecz by wiedzieć, jak zmieniać go na lepszy.