Data publikacji w serwisie:

Nowy kierunek studiów – filologia skandynawska

Wydział Neofilologii UAM otwiera nowy kierunek w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 – filologię skandynawską. Powołanie nowego kierunku wynika z potrzeby dopasowania oferty studiów do specyfiki regionu Skandynawii. Absolwenci nowego kierunku studiów będą mogli starać się o zatrudnienie w dyplomacji, szkolnictwie czy edukacji, ale także w firmach z kapitałem skandynawskim, które działają na rynku polskim, ale także zagranicą.

Studenci filologii skandynawskiej będą uczyć się nie tylko gramatyki języków: duńskiego, norweskiego oraz szwedzkiego, czy pragmatyki przekładu tych języków, ale także poznają historię i kulturę krajów skandynawskich, która pomoże im w zrozumieniu kontekstu przemian w tych krajach.

Kandydaci mogą zarejestrować się na studia na stronie: rekrutacja.amu.edu.pl

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497