Data publikacji w serwisie:

Ocena wyróżniająca dla filologii polskiej

Kierunek filologia polska, prowadzony na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim otrzymał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej.