Data publikacji w serwisie:

Od 1 czerwca trwa rekrutacja na studia

1 czerwca to szczególna data. Od lat - właśnie tego dnia - na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczyna się rekrutacja na studia. Także w tym roku rekrutacja na UAM rozpoczęła się 1 czerwca. Wybrałeś już studia dla siebie?

1 czerwca rozpoczął się proces rekrutacji dla kandydatów na studia I oraz II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2021/2022. W tym roku w ofercie edukacyjnej UAM pojawiło się 200 kierunków i specjalności (123 kierunki oraz 77 specjalności). To propozycje z 21 wydziałów i 3 filii zamiejscowych.

Od 1 czerwca kandydaci mogą założyć konto w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz dokonać wyboru kierunku, który chcą studiować na UAM. Kolejnym krokiem jest wpisanie w systemie wyników z egzaminów maturalnych oraz dokonanie pozostałych formalności. Mamy jeszcze jedną dobrą wiadomość - cały proces rekrutacyjny odbywa się online, w Systemie Internetowej Rekrutacji.

Jest kilka dat, o których kandydaci na studia muszą pamiętać - przypominamy.

Rekrutacja na każdy kierunek ma charakter indywidualny. Oznacza to, że w wyszukiwarce przy każdym kierunku znajdziecie szczegółowe zasady rekrutacji. W tabeli umieszczony jest wykaz przedmiotów maturalnych oraz przelicznik wyniku na punkty w rekrutacji.

Dyżur telefoniczny Sekcji Spraw Studenckich

Rekrutacja na studia na kilkunastu kierunkach związana jest z koniecznością przystąpienia do egzaminu. Sprawdzają one wiedzę i umiejętności oraz predyspozycje kandydatów do rozpoczęcia nauki na danym kierunku.

Zapisz się na studia!