Data publikacji w serwisie:

Planujesz studia na Wydziale Nauk o Sztuce? Poznaj wydział

Jeśli chcesz odkryć w sobie psychologa, archeologa, literaturoznawcę, kompozytora, matematyka, socjologa, prawnika, inżyniera, historyka, kulturoznawcę, podróżnika, dziennikarza, filozofa, detektywa... a przede wszystkim siebie w wielu wymiarach i na wielu płaszczyznach – studiuj na Wydziale Nauk o Sztuce.

Spotykasz się z twierdzeniami, że humaniści nie mają przyszłości? Bez obaw. Historia sztuki to paleta możliwości. Na Wydziale Nauk o Sztuce, poza wiedzą z zakresu historii sztuki czy muzykologii, zdobędziesz i udoskonalisz umiejętności, które pomogą Ci rozwinąć skrzydła na dowolnie wybranej ścieżce kariery zawodowej. Dzięki studiom udoskonalisz: myślenie krytyczne, logiczne, przyczynowo-skutkowe; swój warsztat językowy; techniki wystąpień publicznych; umiejętności edycji tekstu, tworzenia i redagowania projektów grantowych; metody pracy w grupie, zarządzania zespołem i pracy indywidualnej. Z takimi umiejętnościami świat stoi przed Tobą otworem!

Poznaj Wydział Nauk o Sztuce!