Data publikacji w serwisie:

Ponad 20 nowych kierunków studiów na UAM dzięki projektowi „Uniwersytet Jutra”

Projekt „Uniwersytet Jutra I” zapewni modernizację oferty edukacyjnej UAM i dostosowanie jej do wymogów rynku pracy oraz nowoczesne zarządzanie dydaktyką z wykorzystaniem e-learningu i Intranetu.

Ponadto obejmuje wsparciem studia doktoranckie, rozwój kadr oraz rozwój infrastruktury informatycznej uczelni. Zadania w ramach przedsięwzięcia będą realizowane do 28.02.2022 r. Projekt liczący 1015 pozycji budżetowych opiewa na kwotę 38 766 953,96 zł.

Drugie zadanie realizowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dzięki dofinansowaniu, to „Uniwersytet Jutra II”. Stanowi ono kontynuację, ale też znaczne rozwinięcie pierwszego projektu. Moduły, których będą dotyczyć podjęte działania obejmują: programy kształcenia, podnoszenie kompetencji, programy stażowe, studia doktoranckie, zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego oraz wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej. Budżet przedsięwzięcia to 39 881 619, 25 zł.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pozyskał blisko 80 mln zł w ramach dwóch konkursów. Pieniądze z grantu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, a realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wpłyną na przyśpieszenie zrównoważonego rozwoju UAM oraz wdrożenie zmian w jego funkcjonowaniu.

Zintegrowane Programy Uczelni to projekt, który pozwala sięgać po środki w ramach trzech konkursów. Uczelnia mogła aplikować w dwóch konkursach i maksymalnie wykorzystała szansę. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pozyskał 8% dostępnej dla polskich uczelni, kwoty.

Dzięki grantom zostanie opracowanych i uruchomionych 8 nowych kierunków studiów I stopnia oraz 14 nowych kierunków studiów II stopnia. W planach ujęto także modernizację istniejących kierunków oraz adaptację i modernizację pracowni dydaktycznych. To zadania, które będą najbardziej odczuwalne przez studentów, ale w rzeczywistości dotyczy ich zdecydowanie więcej projektów, które wpłyną na poziom kształcenia oraz jakość badań prowadzonych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.