Data publikacji w serwisie:

Poradnik Kandydata - jak odkryć swoje talenty?

Jesteś maturzystą, który stoi przed wyborem studiów? Decyzja o tym, jakie studia podejmiesz, wpłynie w dużej mierze na to, czym będziesz zajmował się w zawodowej przyszłości. To wybór, który będzie kształtował Twoje najbliższe lata życie. W głowie pojawiają się więc pytania, wątpliwości. Jak zapanować nad chaosem i lękiem przed nieznanym? W tym miejscu wkracza zespół Biura Karier UAM. Służą radą, dzielą się wiedzą.

Dlatego zachęcamy do obejrzenia pierwszego poradnika w wersji wideo, który został przygotowany przez kierownik Biura Karier Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik Biura Karier - Dorota Pisula - to Certyfikowany Trener FRIS®.

FRIS® to popularne w Polsce narzędzie diagnostyczno-rozwojowe. Trenerzy uczą się rozumienia i prostego opisu kluczowych różnic w sposobach myślenia i działania. Osoby posiadające kompetencje FRIS® poruszają się w obszarze efektywności osobistej i zawodowej.