Data publikacji w serwisie:

Poznaj Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Wydział Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej to kolejny z wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który chcemy szerzej przedstawić kandydatom na studia.

Wydział Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM powstał w 2019 roku. Jednostka, będąc jednym z sukcesorów jednostek geograficznych utworzonych w pierwszych latach funkcjonowania UAM, bezpośrednio kontynuuje tradycję, powołanego w 1981 r. i funkcjonującego do 2019 r. w ramach Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Powstanie Wydziału Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej było ukoronowaniem wieloletniego rozwoju tzw. poznańskiej szkoły geografii ekonomicznej. Obecnie Wydział wraz z bratnim Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych tworzą największy w Polsce i jeden z  największych w Europie ośrodków badań geograficznych.

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej to aktualnie jeden z największych ośrodków badań miejskich i regionalnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Warta uwagi jest też dwuobszarowość geografii, wyrażająca się w łączeniu zagadnień przyrodniczych ze społecznymi. Siedziba Wydziału znajduje się w budynku Collegium Geographicum na Campusie Morasko.

Wydział na arenie międzynarodowej

Wydział współpracuje z prestiżowymi jednostkami na forum międzynarodowym, a jego pracownicy są członkami zespołów i rad: Międzynarodowej Unii Geograficznej (IGU), Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Planistycznych (AESOP – Association of European Schools of Planning), Regional Studies Association (RSA), European Regional Science Association (ERSA), Sieci Instytutów Badań Przestrzennych i Planowania w Europie Środkowej i Wschodniej (spa-ce.net).

Aktywność naukowa i badawcza

Naukowcy i badacze związani z Wydziałem prowadzą badania, w które angażują także swoich studentów. Ich zakres i tematyka jest bardzo różnorodna. Są to m.in. badania nad świadczeniami ekosystemów, mobilnością mieszkańców metropolii, zmieniającą się rolą obszarów wiejskich, wyzwaniami zintegrowanego planowania strategicznego i przestrzennego, nierównościami społeczno- ekonomiczno- przestrzennymi, czy też szeroko pojętą partycypacją społeczną w procesach planistycznych.

Wydział jest też siedzibą ogólnouniwersyteckiego Centrum Badań Metropolitalnych, w ramach którego studenci wraz z pracownikami wydziału mają możliwość przygotowania analiz, ekspertyz i strategii dla instytucji rządowych i samorządowych, organizacji gospodarczych i społecznych oraz przedsiębiorstw w zakresie szeroko rozumianej problematyki metropolitalnej.

Studenci korzystają z możliwości rozwoju działając w kołach naukowych takich jak: Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej , Akademickie Koło Naukowe Zintegrowanego Planowania Przestrzennego oraz sekcji specjalistycznych działających w ramach Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Stanisława Pawłowskiego. Więcej o projektach realizowanych z myślą o studentach i ich potrzebach oraz adaptacji na rynku pracy znajduje się w dedykowanej zakładce.

Dla kandydatów na studia

Wydział organizuje także wiele ciekawych wydarzeń –  w tym spotkania dla kandydatów na studia. Istnieje możliwość wizyty na Wydziale Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, w ramach której uczestnicy mają możliwość wysłuchania wykładu lub odbycia warsztatów naukowych (tematyka do uzgodnienia). W czasach Pandemii Wydział oferuje możliwość zaprezentowania wykładu on-line na wybrany temat.

Oferta Wydziału

Wydział prowadzi  studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie na dwóch kierunkach studiów : gospodarka przestrzenna oraz zintegrowane planowanie rozwoju. Należy podkreślić, że kierunek Gospodarka Przestrzenna został uznany za najlepszy w Polsce w Rankingu Kierunków Studiów 2020 przygotowanym w ramach Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020. Kierunek Gospodarka Przestrzenna został także uhonorowany prestiżowym certyfikatem Association of European Schools of Planning Quality Recognition (AESOP QR).

Kierunek Zintegrowane Planowanie Rozwoju został wyróżniony z kolei tytułem „Studia z przyszłością”. Jest on odpowiedzią na potrzeby wynikające z trwającej reformy systemu planowania w Polsce. Warto także dodać, że jest jedynym tego typu kierunkiem studiów realizowanym w naszym kraju.

W ofercie Wydziału znajdują się także studia na kierunku Geografia, specjalność: geoanaliza społeczno-ekonomiczna (studia I stopnia) oraz Geografia, specjalność geografia społeczno-ekonomiczna (studia II stopnia), realizowane we współpracy z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych.

Zobacz kierunki!

Zachęcamy do odwiedzenia strony wydziałowej oraz do obserwowania profilu na FB.