Data publikacji w serwisie:

Poznaj Wydział Socjologii

Wydział Socjologii to kolejny wydział Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który chcemy szerzej przedstawić kandydatom na studia.

Wydział Socjologii UAM funkcjonuje w ramach Szkoły Nauk Społecznych. Jego historia liczy już ponad 100 lat – w 1920 roku w Poznaniu powstał pierwszy socjologiczny ośrodek w Polsce. Nawiązywanie do tak długiej tradycji ułatwia poznawanie tego, co nowe i dotychczas niezbadane oraz bycie na bieżąco ze zmieniającym się światem.

Prowadzone na wydziale studia socjologiczne w 2020 r. znalazły się na trzecim miejscu w rankingu “Perspektyw” wśród wszystkich jednostek akademickich nauczających w Polsce socjologii.

Siedziba wydziału znajduje się na terenie Kampusu Ogrody. Jest to miejsce wyjątkowo lubiane przez studentów jako bogate w zieleń, a ponadto świetnie skomunikowane z innymi częściami miasta. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się Ogród Botaniczny.

Rzeźba fortepianu na Kampusie Ogrody

Student leżący na trawie, czytający książkę

Studia rozwijające wyobraźnię

Wydział prowadzi studia pierwszego (licencjackie) i drugiego stopnia (magisterskie), w trybie stacjonarnym na kierunkach: socjologia oraz praca socjalna. Oba kierunki posiadają pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która ocenia jakość kształcenia na polskich uczelniach. Absolwentki i absolwenci studiów magisterskich na obu kierunkach mogą kontynuować swoje kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UAM.

Studia na Wydziale Socjologii rozwijają wrażliwość społeczną i wyobraźnię społeczną. Absolwentki i absolwenci pozyskują konkretną wiedzę, jak i kompetencje miękkie, co pozwala na samodzielne kształtowanie ścieżki własnego rozwoju zawodowego. Jednocześnie uzyskują umiejętność krytycznego spojrzenia na rzeczywistość społeczną.

Zobacz kierunki!

Działalność naukowa i publiczna

Praca badawcza na Wydziale Socjologii koncentruje się wokół takich tematów, jak m.in.: przestrzeń miejska, rodzina i jej współczesne przemiany, życie codzienne, społeczne aspekty klimatu i środowiska naturalnego, kultura wizualna i sztuka, cielesność i sport, marginalizacja i wykluczenie społeczne, ubóstwo, zaradność społeczna, starość, niepełnosprawność.

W podejmowanych na Wydziale Socjologii badaniach ważne jest zobowiązanie wobec lokalnej społeczności. Wydział współpracuje z instytucjami z otoczenia społecznego, których przedstawiciele oferują wsparcie w dostarczaniu studentkom i studentom praktycznej wiedzy. Wśród nich są m.in.: Urząd Miasta Poznania, Centrum Kultury Zamek, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego.

Studenci i wykładowcy wydziału zostali wielokrotnie docenieni za swoje osiągnięcia naukowe, otrzymując prestiżowe nagrody i stypendia: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Rodziny Kulczyków, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, czy też Fundacji UAM.

Co dodatkowo w ramach studiów?

Studentki i studenci pozyskują na Wydziale Socjologii wiele możliwości indywidualnego rozwoju. W ramach programu Erasmus+ można realizować wyjazdy zagraniczne na studia do uczelni partnerskich lub na praktyki zawodowe do organizacji pozanaukowych. Indywidualne zainteresowania można rozwijać w ramach spotkań kół naukowych, a także realizując własne projekty badawcze dofinansowywane przez Uniwersytet. Wydział, często we współpracy z organizacjami partnerskimi, realizuje warsztaty i szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji z takich obszarów, jak np. prawo pracy, relacje interpersonalne, marketing internetowy.

Gdzie pracują nasi absolwenci?

O wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Socjologii świadczy fakt, że absolwentki i absolwenci z powodzeniem odnajdują się na rynku pracy.

Przykładami znanych absolwentów są: dr Jerzy Krężlewski - prezes zarządu w firmie Termy Maltańskie, dr Tadeusz Zysk - założyciel Domu Wydawniczego „Rebis” oraz wydawnictwa “Zysk i S-ka", dr hab. Michał Nowosielski - do 2017 roku dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu oraz dr Filip Schmidt - przewodniczący zarządu Rady Osiedla Jeżyce.


Zachęcamy do odwiedzenia strony wydziałowej oraz do obserwowania profilu na FB.

Zapraszamy również do obejrzenia filmu promocyjnego, w którym studenci, wykładowcy oraz absolwenci opowiadają o tym, jak studiuje się na Wydziale Socjologii.