Data publikacji w serwisie:

Proces rekrutacji: pamiętaj o harmonogramie

Rekrutacja na studia to proces kilkuetapowy. Każdy z kroków ma swoje ramy czasowe, a czasem także określone zasady. W tym poście sprawdzisz, jakie warunki musi spełniać zdjęcie, opłata rekrutacyjna czy skany dokumentów.

Załóż konto i zapisz się na wybrany kierunek

Oczywiście pierwszym krokiem jest utworzenie konto w Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR). System znajdziesz pod adresem rekrutacja.amu.edu.pl. Założenie konta wiąże się z podaniem danych osobowych, dlatego dane logowania zachowaj dla siebie. Wszystkie pozostałe kroki rekrutacyjne wykonujesz właśnie w Systemie Internetowej Rekrutacji. Kolejnym etapem jest wybór studiów i dokonanie zapisu na wybrany kierunek lub kierunki. Jeśli chodzi o liczbę kierunków, na które możesz się zapisać — taki limit nie istnieje.

Opłać zapis

Co prawda, nie ma limitu kierunków, na które możesz aplikować, ale każdy zapis oznacza wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Opłatę uiszczasz za przeprowadzenie rekrutacji na studia na wybranych przez siebie kierunkach/specjalnościach studiów. Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z niedopuszczeniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł. Zapis musi być opłacony najpóźniej do dnia zamknięcia zapisów na danym kierunku (w harmonogramie jest to data „Ostateczny termin opłacenia zapisu”). Data ostatecznego zapisu oznacza, że zapis na kierunek musi mieć status „opłacony”, co jest widoczne w krokach rekrutacji w zakładce „Podsumowanie”.

Co musisz wiedzieć o opłacie?

Opłatę rekrutacyjną wnosi się za zapis na kierunek/specjalność studiów. Jeżeli zapis na kierunek/specjalność studiów został opłacony w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji, to nie można ubiegać się o zwrot opłaty, bo kwota ta została wykorzystana do opłacenia zapisu. Opłata rekrutacyjna, którą kandydat wpłacił, lecz nie opłacił zapisu na kierunek/specjalność studiów przez cały okres trwania postępowania kwalifikacyjnego, podlega zwrotowi. Decyzja o odmowie przyjęcia na studia nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty rekrutacyjnej.

Jeżeli decyzję o rezygnacji z rekrutacji podejmiesz  przed zakończeniem terminu zapisów, możesz wycofać opłatę (zakładka „Moje zapisy”, przycisk „Wycofaj opłatę”). Zostanie ona uwolniona i trafi do „portfela”. Taką opłatę – widoczną na koncie w zakładce „Podsumowanie” jako „Kwota wolna (do dyspozycji)” – możesz wykorzystać do opłacenia zapisu na inny kierunek albo ubiegać się o jej zwrot. Wniosek w sprawie zwrotu niewykorzystanej opłaty jest dostępny na koncie w zakładce „Płatności”.

Wpisz wyniki matury

Jeśli posiadasz dokumenty uzyskane za granicą, musisz załączyć ich skany w celu weryfikacji. Od dnia otrzymania wyników egzaminu maturalnego masz też tylko kilka dni na wprowadzenie tych wyników do SIR. W systemie znajdują się pola do uzupełnienia zarówno wyników, jak i informacji o świadectwie (jego numer). Wybór czy podać wszystkie wyniki, czy tylko te wskazane w systemie należy do Ciebie. Warto jednak wprowadzić wszystkie wyniki, ponieważ System Internetowej Rekrutacji automatycznie wybierze najkorzystniejszą kombinację wyników uwzględnionych na danym kierunku.

Załącz plik ze zdjęciem

Jednym z wymaganych działań wskazanych na koncie w Systemie Internetowej Rekrutacji w zakładce „Moje zapisy”, jest załączenie pliku ze zdjęciem. Jest ono potrzebne do wygenerowania ankiety osobowej, która jest jednym z wymaganych dokumentów w przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia.  Zdjęcie o rozdzielczości min. 236 × 295 pikseli musi być zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu (nowych) dowodów osobistych.  Zaakceptowane zdjęcie nie podlega zmianie. Jeżeli istnieje ważny powód dla takiej zmiany, należy skontaktować się z Sekcją Spraw Studenckich.

Uwaga: brak załadowanego zdjęcia uniemożliwi wygenerowanie ankiety osobowej!

Poczekaj na wyniki

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu na swoim koncie znajdziesz informacje o liczbie punktów uzyskanych oraz wymaganych do zakwalifikowania, oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.

Pamiętaj, że przy każdym kierunku w SIR znajdziesz harmonogram rekrutacji oraz informacje o etapach postępowania. 

Odwiedź Portal kandydata
Więcej podpowiedzi znajdziesz w specjalnej zakładce — sprawdź!