Data publikacji w serwisie:

Rekrutacja 2024: poznaj cztery najlepsze kierunki w kraju

Tydzień temu został opublikowany Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2024. Publikowany jest razem z Rankingiem Kierunków Studiów.

W opublikowanym Rankingu Kierunków Studiów 2024 cztery kierunki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu okazały się najlepszymi w kraju. Są to:

 • archeologia,
 • filologia angielska,
 • filologia polska,
 • turystyka i rekreacja.

Dowiedz się więcej o kierunkach

Archeologia

Możesz uczyć się od naukowców o międzynarodowym doświadczeniu. Badania naukowe są skoncentrowane na pradziejach i okresie średniowiecznym w Polsce i Europie oraz archeologii basenu Morza Śródziemnego. W programie studiów wykorzystano bardzo szeroko doświadczenia różnych dyscyplin, m.in. historii, antropologii, geografii oraz nauk ścisłych. Archeologia na UAM to:

 • możliwość kształtowania specjalizacji zgodnie z zainteresowaniami (przedmioty do wyboru i fakultety),
 • wiedza specjalistyczna w zakresie archeologii,
 • poznanie źródeł (zabytków) i metod ich analizy,
 • praktyka archeologiczna w ramach „ćwiczeń terenowych” i badań wykopaliskowych po I i II roku studiów oraz przy projektach badawczych pracowników wydziału,
 • umiejętność opracowywania tekstów naukowych.

Filologia angielska

Zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności dyskutowania na tematy dotyczące języka i językoznawstwa angielskiego oraz literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Rozwiniesz także swoje praktyczne umiejętności i kompetencje w posługiwaniu się językiem angielskim w mowie i w piśmie, zarówno w komunikacji ogólnej, jak i akademickiej. Wybierzesz też sobie model wymowy, który będziesz doskonalić w toku praktycznej nauki języka angielskiego – brytyjski lub amerykański. Przygotujemy Cię także do roli badacza – dzięki kursom szkoleniowym z etyki w nauce, technologii informatycznych, czy pisania akademickiego.

Filologia polska

Chcesz zdobyć rozległą wiedzę z zakresu językoznawstwa, literatury, kultury i sztuki? Ten kierunek to zapewnia. Wyposażymy Cię też w ważne na rynku pracy kompetencje.  Najważniejsze z nich to: umiejętności komunikacyjne (językowe oraz pozawerbalne), logiczne i krytyczne myślenie, elastyczność i kreatywność, praca w zespole i komunikacja międzykulturowa, wystąpienia publiczne, a także umiejętność argumentowania i przekonywania. Możesz zostać logopedą, dziennikarzem radiowym, telewizyjnym i internetowym, nauczycielem języka polskiego, wydawcą, redaktorem, pisarzem, animatorem kultury, bibliotekarzem – możliwości jest bardzo wiele.

Turystyka i rekreacja

Kierunek umożliwi Ci zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk o Ziemi i środowisku, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej oraz nauk o zarządzaniu i jakości (w tym zagadnień ekonomicznych i prawnych związanych z działalnością w sektorze usług turystyczno-rekreacyjnych). W zależności od wybranej, sprofilowanej ścieżki studiów zdobędziesz rozszerzone kompetencje w ramach następujących modułów:

 • turystyka kulturowa,
 • hotelarstwo i turystyka zdrowotna,
 • turystyka aktywna,
 • zarządzanie bezpieczeństwem turystów w sytuacjach kryzysowych,
 • zarządzanie eventami, „sino- i nippoturystyka” (m.in. nauka codziennego języka chińskiego oraz zasad obsługi turystów z kręgów kulturowych Chin i Japonii).

Dziewięć obszarów rankingowych

Obok zestawienia szkół wyższych, Perspektywy analizują także kierunki oferowane przez uczelnie. Kierunki podzielone są na: ścisłe, społeczne, humanistyczne, przyrodnicze, ekonomiczne, teologiczne, techniczne, medyczne i o zdrowiu oraz rolnicze, leśne i weterynaryjne. W każdej z dziedzin oceniona została grupa kierunków. Porównano ich poziom na uczelniach w kraju. Najlepsze kierunki w kraju to doskonała wizytówka uczelni!