Data publikacji w serwisie:

Rozwiązania dla najlepszych - poznaj możliwości rozwoju

Rozpoczniesz w październiku studia i chcesz wykorzystać ten czas na zdobycie doświadczenia badawczego? Planujesz karierę naukową? Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi programy, dzięki którym studenci mogą rozwijać swoje naukowe pasje od początku studiów.

Best Student

Już od pierwszego roku możesz zaprojektować i poprowadzić badania. Młodzi badacze mogą skorzystać z programu Best Student Grant. Program finansuje ich naukowe pomysły. Best Student Grant to program pozwalający pozyskać środki na naukowe pasje. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu studenci UAM mogą realizować własny projekt badawczy.

Best Student Grant to projekt realizowany w ramach programu Best Student. Program Best Student jest podzielony na kilka projektów oferujących różnorodne wsparcie dla studentów I i II roku. Należą do nich BESTStudentGRANT, BESTStudentCAMP, BESTStudentSeminar i BESTStudentLanguage.

Michalina Krakowiak - laureatka Best Student Grant

Szkoła orłów

Dzięki temu projektowi, wybitnie uzdolnieni studenci l roku studiów oraz laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, mogą skorzystać ze ścieżki kształcenia opartej na systemie tutoringu. To projekt pozakonkursowy POWER, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

EPICUR

UAM należy także do konsorcjum uniwersytetów europejskich EPICUR. Dzięki temu studenci mogą zgłaszać swoje projekty naukowe w dodatkowych konkursach. Ścisła współpraca z zagranicznymi ośrodkami akademickimi stworzyła możliwość zdobycia międzynarodowego dyplomu. Uniwersytety tworzące konsorcjum już oferują wspólne kursy i szkolenia, a w przyszłości będą oferowały wspólne programy studiów. EPICUR zakłada zwiększoną mobilność studentów oraz badaczy.

Oprócz tego studenci UAM mają do dyspozycji jedną z najlepiej wyposażonych bibliotek, nowoczesną aparaturą badawczą, Mogą też korzystać z programów mentoringowych na wybranych kierunkach.