Data publikacji w serwisie:

Samorząd Studentów UAM w nowej odsłonie

Planujecie naukę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu? Chcecie dołączyć do grona studentów, którzy nie tylko nauką żyją? Może po prostu w trakcie Waszej studenckiej przygody, będziecie potrzebować wsparcia bardziej doświadczonych koleżanek i kolegów? Bez względu na okoliczności, chcemy podzielić się z przyszłymi studentami UAM ważną informacją dotyczącą samorządu studentów.

Na mocy uchwalonego nowego regulaminu nastąpiły zmiany organizacyjne w strukturach samorządów studenckich. Rozdzielono ogólnouczelniane organy na niezależny zarząd oraz parlament samorządu studentów. Kim są jego członkowie?

Wiedza o zasadach jego funkcjonowania oraz informacje o osobach zajmujących najważniejsze funkcje będą przydatne wszystkim przyszłym studentom UAM. Dlatego polecamy artykuł autorstwa Jagody Haloszki, który znajdziecie na stronie "Życia Uniwersyteckiego".