Data publikacji w serwisie:

Spotkanie zespołu „UAM dla Najlepszych”

W dniu 18 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie on-line członków i członkiń zespołu projektowego „UAM dla Najlepszych” powołanego na kadencję 2020-2024. Celem projektu jest rozwijanie i koordynacja długofalowej i szerokiej współpracy UAM ze szkołami, a także pozyskiwanie najlepszych kandydatów na studia spośród absolwentek i absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Spotkanie poprowadziła prof. dr hab. Joanna Wójcik – prorektor ds. studenckich i kształcenia UAM, która przedstawiła skład nowo powołanego zespołu „UAM dla Najlepszych”. Są to:

  • prof. UAM dr hab. Krzysztof Skibski – pełnomocnik ds. współpracy ze szkołami, Szkoła Nauk o Języku i Literaturze (WFPiK),
  • prof. UAM dr hab. Aneta Piechalak – Szkoła Nauk Przyrodniczych (WB),
  • prof. UAM dr hab. Agnieszka Krystyna Jakuboszczak – Szkoła Nauk Humanistycznych (WH),
  • dr Edyta Juskowiak – Szkoła Nauk Ścisłych (WMiI),
  • prof. UAM dr hab. Sylwia Jaskulska – Szkoła Nauk Społecznych (WSE),
  • mgr Anna Szpytko – Centrum Marketingu UAM,
  • mgr Anna Młynarczyk – Centrum Marketingu UAM (Sekcja Promocji),
  • Paulina Kaźmierczak – Centrum Wsparcia Kształcenia UAM (Sekcja Obsługi Procesu Kształcenia).

Pani Prorektor pokrótce podsumowała działania podejmowane w ramach programu w roku akademickim 2019/2020, w którym wypracowane zostały główne założenia programu oraz odbyła się debata z udziałem nauczycielek i nauczycieli szkół średnich, otwierająca w październiku 2019 r. projekt „UAM dla Najlepszych”.

W bieżącym roku akademickim planowane jest udoskonalenie i rozwinięcie dotychczasowej koncepcji programu poprzez kontynuowanie dobrych praktyk i współpracy wydziałów ze szkołami średnimi, jak również promowanie efektów wspólnych działań na zewnątrz, tak by przyciągnąć na nasz Uniwersytet najlepszych kandydatów. Program ma także zachęcić uzdolnionych uczniów do rozwijania swoich zainteresowań, pasji i talentów pod okiem nauczycieli akademickich UAM.

– Warto przypomnieć, iż na mocy Zarządzenia nr 55/2020/2021 Rektora UAM z dnia 25 stycznia 2021 roku  współpraca ze szkołami postrzegana jest bardzo szeroko, obejmując swym zakresem wszelkie zajęcia czy aktywności przeznaczone dla uczniów szkół ponadpodstawowych i podstawowych, w tym również działania w ramach klas patronackich. Koordynacja tej współpracy pomiędzy szkołami a jednostkami UAM, a jednocześnie przewodniczenie zespołowi „UAM dla najlepszych” powierzone zostało nowo powołanemu pełnomocnikowi Rektora ds. współpracy ze szkołami, prof. Krzysztofowi Skibskiemu – powiedziała pani prorektor prof. dr hab. Joanna Wójcik.

Podsumowując spotkanie, prof. dr hab. Krzysztof Skibski wyraził nadzieję, że tegoroczna kontynuacja programu „UAM dla Najlepszych” bardziej niż kiedykolwiek zacieśni i umocni współpracę ze szkołami  oraz przyniesie nam wszystkim obopólne korzyści. Liczymy, że dzięki tej współpracy, jak największa liczba zdolnych uczennic i zdolnych uczniów zasili szeregi studentów UAM.