Data publikacji w serwisie:

Studia na Wydziale Anglistyki UAM

Wydział Anglistyki to pierwszy z wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który chcemy szerzej przedstawić kandydatom na studia.

Wydział Anglistyki UAM to największy ośrodek studiów anglistycznych i niderlandystycznych w Polsce, oferujący wiele unikalnych kierunków i specjalizacji na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. To ośrodek naukowo-dydaktyczny o międzynarodowej renomie, zatrudniający licznych zagranicznych wykładowców oraz odwiedzany przez znanych naukowców z całego świata.

Wydział Anglistyki posiada najwyższą kategorię naukową A+, co odzwierciedla motto Wydziału: Excellence in Research, Passion for Learning.

Wydział prowadzi intensywną działalność naukową. Działają na nim nowoczesne laboratoria Przetwarzania Mowy i Języka, Języka i Komunikacji, Neuronauki Języka i Eye-trackingowe Laboratorium Badań nad Językiem. Jest również organizatorem wielu międzynarodowych konferencji naukowych. WA współpracuje z licznymi uniwersytetami i instytucjami naukowymi na świecie.

Jednym z najnowszych projektów jest utworzone przy wydziale międzynarodowe centrum badawczo-informacyjne Bilingualism Matters@Poznań. Jego cel to rozpowszechnianie wiedzy na temat dwu- i wielojęzyczności oraz wielokulturowości. Centrum organizuje m.in. spotkania dla rodziców dzieci dwujęzycznych, przygotowuje materiały dla nauczycieli oraz prowadzi badania nad wielojęzycznością.

Siedziba wydziału znajduje się w zrewitalizowanym budynku Kolegium Heliodora Święcickiego przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu.

Oferta Wydziału Anglistyki

Wydział oferuje następujące kierunki studiów oraz specjalności: filologia angielska; studia niderlandystyczne; English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies; English Studies: Literature and Culture; filologia angielsko-chińska; filologia angielsko-celtycka oraz teatr i dramat w krajach anglojęzycznych. W najbliższej przyszłości zostaną otwarte dwa nowatorskie kierunki: Language and Communication in Healthcare oraz Language, Mind, Technology.

WA proponuje studentom bogaty wybór specjalizacji licencjackich, np. ogólnoakademicką, nauczycielską, tłumaczeniową, południowoafrykańską czy teatrologiczną. Specjalizacje w ramach studiów drugiego stopnia to: Literatura i Kultura Amerykańska; Kognitywne Językoznawstwo Stosowane; Język i Komunikacja w Mediach i Polityce; Tłumaczenie Pisemne; Tłumaczenie Konferencyjne; Kanada Anglojęzyczna: Literatura, Kultura, Język; Australia i Nowa Zelandia; specjalność celtycka oraz moduł dodatkowy – kształcenie nauczycieli.

W ostatnich trzech latach Wydział Anglistyki UAM uplasował się na pierwszym miejscu rankingu kierunków studiów Perspektyw w kategorii „Filologie obce i lingwistyka” (2018, 2019) oraz „Filologia angielska" (2020) w ramach nauk humanistycznych.

Wydział Anglistyki UAM prowadzi wiele ciekawych projektów i organizuje różne wydarzenia dostępne zarówno dla studentów, jak i osób z zewnątrz: wykłady, warsztaty, spotkania. Liczne koła naukowe gromadzą miłośników języka angielskiego, literatury (np. kanadyjskiej, amerykańskiej), językoznawstwa czy kultury krajów angielskiego obszaru językowego.

Studenci anglistyki i niderlandystyki nabywają kompetencję językową bliskiej rodzimej, otrzymują wszechstronną wiedzę w zakresie języka, literatury i kultury, potrafią współpracować w grupie, są otwarci na wiedzę z wielu dyscyplin i znajdują pracę jako nauczyciele, tłumacze i eksperci językowi w różnych gałęziach gospodarki.

Zobacz kierunki Wydziału Anglistyki UAM

Wybierz studia na UAM!


Zachęcamy do odwiedzenia strony wydziałowej: anglistyka.amu.edu.pl
oraz do obserwowania profilu na FB: facebook.com/wydzialanglistykiuam