Data publikacji w serwisie:

Studia pedagogiczne z najwyższą oceną w rankingu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi aż 7 kierunków, które zajmują najwyższą lokatę w rankingu szkół wyższych  Perspektywy 2021. Czołową lokatę zajął między innymi kierunek prowadzony przez Wydział Studiów Edukacyjnych.

Dziennikarze  miesięcznika "Życie Uniwersyteckie" spotkali się z  przedstawicielami tych kierunków i zapytali o wskazówki dla dydaktyków w konstruowaniu kolejnych programów studiów. Jeden z komentarzy przygotowała prof. UAM Kinga Kuszak, prodziekan ds. studenckich i organizacji kształcenia WSE.

Naszym zadaniem jest przygotowanie pedagożek i pedagogów, którzy nie tylko bez trudu odnajdą się w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej, społecznej, gospodarczej, lecz będą tę rzeczywistość twórczo i mądrze kreować, zgodnie z potrzebami poszczególnych osób, grup społecznych, środowisk lokalnych. W sposób odpowiedzialny będą tworzyć przestrzenie edukacji, indywidualnego i wspólnego uczenia się ludzi w różnym wieku, z różnym doświadczeniem, z różnymi potrzebami i kompetencjami. Obecnie na WSE prowadzimy trzy kierunki studiów o profilu ogólnoakademickim: pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Istotą programu studiów realizowanych na WSE jest harmonijne łączenie kształcenia akademickiego, dającego solidne podstawy wiedzy naukowej z obszaru pedagogiki, jej subdyscyplin i dyscyplin pokrewnych z przygotowaniem do pełnienia ról i zadań zawodowych. Kształcenie na każdym z prowadzonych przez nas kierunków jest dodatkowo sprofilowane ze względu na specyfikę tego kierunku. Programy studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i klas I-II oraz nauczyciela pedagoga specjalnego w pełni odpowiadają obowiązującym standardom kształcenia. Ponadto są wzbogacone i uzupełnione o nowatorskie koncepcje, propozycje przedmiotów, zajęć przygotowanych i prowadzonych przez naszych nauczycieli akademickich. Tworząc i modyfikując programy studiów ściśle współpracujemy z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Cały komentarz znajdziecie na stronie uniwersyteckie.pl

Fot. Adrian Wykrota