Data publikacji w serwisie:

Studia z przyszłością na UAM

Wręczono certyfikaty Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, którego organizatorem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniane są kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.

O przyznaniu wyróżnień decyduje Komisja złożona z naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, pracujących m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Śląskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Wyróżnione kierunki studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to:

 • GEO-GRAFIKA – specjalność na kierunku studiów: geografia I stopnia
 • Gospodarka przestrzenna – studia II stopnia – kierunek dodatkowo wyróżniono tytułem Laur Innowacji
 • Zintegrowane planowanie rozwoju – studia I stopnia
 • Pedagogika – studia I stopnia – kierunek dodatkowo wyróżniono tytułem Lider jakości kształcenia
 • Pedagogika specjalna – studia II stopnia
 • Physics of Advanced Materials for Energy Processing (PAMEP) –  specjalność na kierunku studiów: fizyka II stopnia
 • Fizyka medyczna – studia I stopnia
 • Fizyka medyczna – studia II stopnia
 • Prawo – studia jednolite magisterskie prowadzone wspólnie z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrąkierunek dodatkowo wyróżniono tytułem Laur Europejski 
 • Zarządzanie i prawo w biznesie – studia I stopnia
 • Zarządzanie i prawo w biznesie – studia II stopnia

Certyfikat „Studia z Przyszłością” otrzymują kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.