Data publikacji w serwisie:

Studiuj na UAM i zostań specjalistą gospodarki cyfrowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wszedł w skład konsorcjum powołanego do stworzenia Akademii Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (Al Tech).

Dzięki Al Tech studenci będą mogli liczyć na staże w wiodących uczelniach krajowych i zagranicznych, praktyki w czołowych firmach branży IT oraz wykłady z najlepszymi ekspertami i zapraszanymi uczonymi.

Akademia to projekt Ministerstwa Cyfryzacji, a minister Marek Zagorski podpisał listy intencyjne z 10 polskimi uczelniami. Celem  jest stworzenie modelu systemowego kształcenia najwyższej klasy specjalistów sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa.

Wartość projektu na lata 2020-2023 to 81 mln zł. W tym okresie działaniami zostanie objętych co najmniej 500 studentów z uczelni zrzeszonych w konsorcjum.

- Pomysł Ministerstwa Cyfryzacji utworzenia Al Tech to bardzo dobra wiadomość dla kandydatów na studia drugiego stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki naszego Uniwersytetu. Uczelnie mają kształcić tak, aby absolwenci byli nie tylko znakomitymi informatykami, ale również osobami o szerszych umiejętnościach menadżerskich, zdolnymi do podejmowania wyzwań biznesowych i naukowych, w tym w ramach doktoratów  wdrożeniowych. Cele Akademii są ambitne i niełatwe, ale w pełni zgodne z modelem kształcenia, jaki planujemy realizować w projekcie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – dodaje prof. Marek Nawrocki.

Oprócz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  (Wydział Matematyki i Informatyki) do konsorcjum uczelni wyższych tworzących AI Tech dołączyły:

 • Uniwersytet Warszawski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki),
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki),
 • Uniwersytet Wrocławski (Wydział Matematyki i Informatyki),
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej),
 • Politechnika Warszawska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych),
 • Politechnika Wrocławska (Wydział Informatyki i Zarządzania, Wydział Elektroniki),
 • Politechnika Gdańska (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki,
 • Politechnika Poznańska (Wydział Informatyki).

Chcesz rozpocząć studia i uczestniczyć w projekcie? To kierunki dla Ciebie:

 • matematyka,
 • informatyka,
 • nauczani matematyki i informatyki,
 • analiza i przetwarzanie danych.