Data publikacji w serwisie:

Studiuj na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa to kolejny wydział Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który chcemy szerzej przedstawić kandydatom na studia.

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM powstał w 2008 r. w wyniku przekształcenia Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Wchodzi w skład szkoły dziedzinowej o nazwie Szkoła Nauk Społecznych.

Siedziba WNPiD znajduje się na terenie Kampusu Morasko, przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5. W budynku znaleźć można m.in. studio radiowe, telewizyjne i postprodukcyjne, pracownie komputerowe, świetnie wyposażone sale multimedialne oraz wypożyczalnię sprzętu multimedialnego. Na terenie wydziału działa również Centrum Dronów. Studenci nie tylko biorą udział w warsztatach dronów, otrzymują także szansę na zdobycie certyfikatu.

W budynku wydziałowym znajduje się również Biblioteka WNPiD, posiadająca bogaty księgozbiór reprezentujący wydawnictwa z zakresu dziedzin takich jak politologia, historia, dziennikarstwo, nauki o bezpieczeństwie, prawo, psychologia czy socjologia. Biblioteka oferuje ciekawe udogodnienie, jakim jest możliwość zaproponowania zakupu interesującej nas pozycji.

Media studenckie

Na WNPiD działa siedem redakcji mediów studenckich: od drukowanych czasopism i portali internetowych, przez agencję fotograficzną, po radio i telewizyjne programy informacyjne.

Studenci mają okazję współtworzenia dwóch gazet drukowanych. “Bardzo Uniwersyteckie Czasopismo” to porcja informacji ze świata studenckiego, komentarzy wydarzeń politycznych, a także spora dawka publicystyki, recenzji i newsów sportowych. „Fenestra. Gazeta Studencka” jest przestrzenią, w której studenci wydziału mogą wyrażać swoje opinie, niezależnie od orientacji politycznej i światopoglądowej. Okazją do zdobywania dziennikarskich i redakcyjnych umiejętności jest również możliwość tworzenia treści w ramach portalu studenckiego „Sic! e-gazeta studencka”.

Osoby pragnące rozwijać swoje zdolności z zakresu dziennikarstwa telewizyjnego mają szansę uczestniczyć w produkcji studenckich programów telewizyjnych takich jak „Kurier Akademicki” oraz „Flesz”, dostarczających informacji ze świata akademickiego.

Na wydziale swoją siedzibę ma również Studencka Agencja Fotograficzna, zrzeszająca studentów i pracowników UAM zajmujących się nie tylko fotografią, ale także reklamą internetową, pisaniem, filmem oraz reportażem.

Ponadto WNPiD pozostaje w stałej współpracy z Radiem Meteor - studencką rozgłośnią powstałą w wyniku połączenia sił studentów WNPiD i Wydziału Fizyki.

Koło Naukowe Politologów i Dziennikarzy

Koło Naukowe Politologów i Dziennikarzy (KNPiD) jest najstarszym kołem naukowym działającym na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Zasadniczym celem jego działalności jest umożliwianie studentom prowadzenia badań z zakresu nauk o polityce i nauk o mediach, a także poszerzanie swoich zainteresowań oraz rozwój kompetencji potrzebnych w pracy badawczej. Członkowie Koła zaangażowani są również w działalność promocyjną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, organizując lub współorganizując przedsięwzięcia popularyzujące naukę, konferencje i spotkania z osobami ze świata dziennikarstwa.

Praktyki i staże

WNPiD oferuje studentom szereg praktyk i płatnych staży, dzięki którym mogą poznawać swoje przyszłe środowisko pracy. To doskonała okazja, aby przekuć zdobytą wiedzę w umiejętności praktyczne. Wydział współpracuje z różnymi firmami i instytucjami. Sprawdź aktualną listę ofert praktyk i staży.

Wydawnictwo Naukowe WNPiD

Przy wydziale działa Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, które każdego roku wydaje kilkanaście naukowych monografii autorskich i wieloautorskich, a także cztery tytuły czasopism naukowych. Wspierając aktywność młodych naukowców, w roku 2010 Wydawnictwo zainaugurowało działalność czasopisma „Refleksje”, na łamach którego wyniki swoich badań publikują studenci i doktoranci.

WNPiD dla szkół

Wydział od samego początku istnienia współpracuje z placówkami edukacyjnymi wszystkich szczebli, oferując uczniom szereg propozycji, służących pogłębianiu wiedzy i rozwojowi umiejętności. Szkoły mogą skorzystać z bogatej oferty wykładów z zakresu historii i WOS-u oraz warsztatów prasowych, telewizyjnych, fotograficznych, “Bezpieczeństwo w szkole” i “Polityka dla młodych”. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z ofertą WNPiD dla szkół.

Oferta Wydziału

Wydział oferuje studia licencjackie oraz magisterskie na kierunkach: Bezpieczeństwo narodowe, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Politologia, Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie państwem.

W tym roku w ofercie znajdą się nowe kierunki i specjalności:

  • Produkcja audiowizualna (studia II stopnia)
  • Nowe media w komunikacji (studia II stopnia)
  • Analityk bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa (specjalność na kierunku Bezpieczeństwo narodowe)
  • Bezpieczeństwo miejskie (specjalność na kierunku Bezpieczeństwo narodowe)
  • Cyberbezpieczeństwo (specjalność na kierunku Bezpieczeństwo narodowe)
  • Promocja i organizacja eventów (specjalność na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna)
  • American Political Studies (specjalność na kierunku Bezpieczeństwo narodowe)

Na poziomie studiów magisterskich studenci mogą również wybrać kierunek realizowany w języku angielskim: Public Governance lub Journalism and Social Communication.

Pierwszy rok studiów licencjackich przeznaczony jest na studiowanie przedmiotów podstawowych dla wybranego kierunku. Od drugiego roku realizowane są zajęcia specjalnościowe. Na trzecim roku studentki i studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym.

Podczas studiów magisterskich realizowane są przedmioty podstawowe dla danego kierunku, a także szereg modułów specjalnościowych.

Ponadto w ofercie dydaktycznej wydziału znajdują się studia podyplomowe.

Zobacz kierunki

Zachęcamy do odwiedzenia strony wydziałowej oraz do obserwowania profilu na FB.

Kandydatów zapraszamy również do dołączenia do grupy FB Zostań studentem WNPiD.