Data publikacji w serwisie:

Studiuj na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny to kolejny z wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który chcemy szerzej przedstawić kandydatom na studia.

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu jest jedną z czterech filii UAM.

Jednostka kształci studentów nie tylko w zakresie nauk pedagogicznych i sztuki, ale również nauk humanistycznych i filologii. Kadra składa się z naukowców, artystów plastyków oraz artystów muzyków o uznanej renomie w kraju i za granicą.

Siedziba WP-A zlokalizowana jest w nowoczesnym budynku przy ul. Nowy Świat 28-30. Na terenie obiektu, oprócz znakomicie wyposażonych sal dydaktycznych, znajdują się m.in. sala konferencyjno-koncertowa na ponad 400 miejsc, kameralna sala koncertowa, galeria sztuki, liczne pomieszczenia multimedialne, pracownie projektowe i muzyczne, biblioteka akademicka, sala gimnastyczna oraz Dom Studencki Rubin. Z tyłu budynku WP-A znajduje się duży parking i tereny zielone.

Koła naukowe i artystyczne

Przy wydziale funkcjonuje 11 kół naukowych i artystycznych. Studenci zrzeszeni w kołach zajmują się organizacją różnego rodzaju wydarzeń: koncertów, wystaw, warsztatów, spektakli teatralnych, pokazów filmowych, a także konferencji, seminariów oraz wykładów otwartych. Dołączając do jednego z kół, zyskujesz możliwość brania udziału w badaniach naukowych. To także szansa na swobodną wymianę poglądów oraz rozwój zainteresowań związanych z malarstwem, wzornictwem, fotografią, designem, historią lub edukacją.

Pełną listę kół wraz z ich szczegółowym opisem znajdziesz tutaj.

Chóry wydziałowe

Studenci WP-A mogą dołączyć do jednego z dwóch chórów wydziałowych.

Studencki Chór WP-A UAM jest zespołem mieszanym, wykonującym repertuar oparty o formy wokalno-instrumentalne. Występy odbywają się z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Kaliskiej. Zespół bierze udział w dorocznych koncertach świątecznych oraz koncertach dyplomowych.

Chór Kameralny WP-A UAM tworzą studenci i absolwenci kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Zespół koncertuje zarówno w kraju, jak i za granicą (Niemcy, Włochy, Szwecja, Macedonia, Hiszpania). Repertuar chóru składa się z utworów różnych epok muzycznych (od renesansu do czasów współczesnych), przybierających rozmaite formy - od programu a cappella po muzykę wokalno-instrumentalną.

Więcej informacji na temat działalności chórów znajdziesz tutaj.

Sala konferencyjno-koncertowa

W budynku wydziału znajduje się Sala Konferencyjno – Koncertowa im. Profesora Jerzego Rubińskiego, która posiada 408 miejsc siedzących oraz dwie 5-osobowe loże. Sala spełnia trzy funkcje: wykładową, konferencyjną oraz estradową. Jest wyposażona w system tłumaczeń symultanicznych, wideoprojektor oraz komplet urządzeń do przeprowadzania wideokonferencji.

Sala konferencyjno-koncertowa WP-A

Sala spełnia niezbędne warunki do występów chórów, grup teatralnych oraz zespołów muzycznych. Artyści mogą skorzystać z systemu mikrofonów przewodowych podłączonych do wielokanałowej konsoli mikserskiej, zasilającej cztery zestawy głośnikowe estradowe, zamontowane po obu stronach sceny. Nad sceną umieszczono cztery wiszące mikrofony pojemnościowe dla nagłośnienia chórów i zespołów tanecznych.

Więcej informacji na temat sali konferencyjno-koncertowej znajdziesz tutaj.

Stowarzyszenie ARTEM DOCENDI

Na rzecz WP-A działa Uniwersyteckie Stowarzyszenie ARTEM DOCENDI, którego głównym celem jest wspieranie i promowanie wydziału, upowszechnianie nauki i kultury oraz przeprowadzanie badań naukowych. Członkami stowarzyszenia mogą być studenci, absolwenci oraz pracownicy WP-A.

Organizacja realizuje swoje cele m.in. poprzez: organizowanie działań artystycznych, promowanie osiągnięć uzdolnionych studentów, wspieranie młodych twórców i wykonawców, współpracę z innymi instytucjami, ośrodkami i organizacjami społeczno-kulturalnymi, a także angażowanie liderów życia kulturalnego, naukowego, gospodarczego i politycznego w projekty i inicjatywy wspierające działalność Stowarzyszenia.

Aby dowiedzieć się więcej na temat Stowarzyszenia ARTEM DOCENDI, kliknij tutaj.

Oferta studiów

Wydział oferuje studia magisterskie jednolite (5-letnie) na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia licencjackie (3-letnie) na kierunkach: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Filologia angielska z pedagogiką, Filologia polska, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz Ochrona dóbr kultury.

W oczekiwaniu na zatwierdzenie przez MEiN i PKA jest także nowy program studiów licencjackich (3-letnich) na kierunku: Pedagogika. Niezwłocznie po zatwierdzeniu programu kierunek pojawi się w ofercie.

Na poziomie studiów magisterskich (2-letnich) kandydaci mają do wyboru następujące kierunki: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Filologia polska, Ochrona dóbr kultury i Pedagogika.

Ponadto w ofercie dydaktycznej wydziału znajdują się studia podyplomowe.


Zachęcamy do odwiedzenia strony wydziałowej oraz do obserwowania profilu na FB.