Data publikacji w serwisie:

Studiuj na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki

Wydział Psychologii i Kognitywistyki to kolejny wydział Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który chcemy szerzej przedstawić kandydatom na studia.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki to jeden z najmłodszych wydziałów UAM - powstał 1 października 2019 r. Tradycje studiów i badań z zakresu psychologii sięgają jednak samych początków Uniwersytetu Poznańskiego, stąd też w roku powstania Wydziału obchodziliśmy również stulecie poznańskiej psychologii. Współcześnie Wydział cieszy się uznaniem w świecie nauki oraz dużym zainteresowaniem kandydatów na studia ze względu na wysoką jakość kształcenia.

Siedziba WPiK znajduje się w budynku przy ul. Szamarzewskiego 89/AB na Kampusie Ogrody. To kampus zlokalizowany w jednej z najważniejszych dzielnic Poznania.

Formy działalności i kształcenia

Na Wydziale kształci się niemal 1700 studentów pod opieką 120 nauczycieli akademickich - pracowników oraz współpracujących z Wydziałem specjalistów i ekspertów spoza uniwersytetu. Studia na WPiK kształcą specjalistów w zakresie fundamentalnie ważnych aspektów pomocy w funkcjonowaniu jednostek w dynamicznie zmieniającym się świecie (psychologia), a także budują nowatorskie zasoby interdyscyplinarnych kompetencji, wiążących wiedzę i umiejętności z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych (kognitywistyka).

Poza zajęciami programowymi studenci mogą korzystać z dodatkowych form działalności i kształcenia, w ramach których rozwijają własne kompetencje i przygotowują się do wejścia na rynek pracy. Część z tych form ułatwia odbycie staży i praktyk. Studenci otrzymują również pomoc w uzyskaniu w toku studiów kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciel-psycholog. Więcej informacji na temat uzyskiwania kwalifikacji (wraz ze specjalnie przygotowaną prezentacją) znajdziesz tutaj.

Wydarzenia, projekty i koła naukowe

Wydział organizuje wiele ciekawych wydarzeń – wykłady, spotkania, konferencje, czy warsztaty umiejętności dla uczniów szkół średnich. Bardzo prężnie działają organizacje studenckie (m.in. Fabryka Młodych Profesjonalistów, Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii, Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Kognitywistyki) oraz koła naukowe. Realizowane są studenckie projekty dydaktyczne (Ambasadorowie WPiK, Aktywny Mały Uniwersytet Latający, Mitingi Umiejętności Społecznych) i badawcze (program „Studenccy Asystenci Badawczy”).

Działalność naukowa

Na WPiK prowadzone są badania naukowe, których wyniki przynoszą istotny wgląd w naturę i sposoby funkcjonowania człowieka, z obszaru psychologii oraz kognitywistyki. Wydawane są publikacje naukowe oraz czasopisma, w tym czasopisma w wersji online. Wydział organizuje również konferencje naukowe. Listę konferencji i czasopism znajdziesz tutaj.

Współpraca z instytucjami

Wydział prowadzi stałą współpracę w zakresie działalności dydaktycznej i badawczej z 96 instytucjami, przekładając osiągnięcia naukowe i akademickie na język praktyki i doświadczeń. Do tych instytucji należą m.in. placówki terapeutyczne i instytucje medyczne, instytucje administracji publicznej, instytucje oświatowe, przedsiębiorstwa, firmy szkoleniowo-konsultingowe, instytucje wsparcia psychologicznego i terapeutycznego dla ludności, a także organy wymiaru sprawiedliwości. Pełną listę instytucji znajdziesz tutaj.

W 2020 r. powołano Społeczną Radę Pracodawców WPiK, która wspiera Wydział w zakresie współpracy z podmiotami społeczno-gospodarczymi. Rada ma też wpływ na kształtowanie polityki edukacyjnej Wydziału oraz na dostosowanie i upraktycznienie programów studiów tak, aby umiejętności absolwentów WPiK były zgodne z oczekiwaniami rynku pracy.

Oferta Wydziału

Wydział oferuje studia na kierunkach: psychologia oraz kognitywistyka. Psychologia to jednolite studia magisterskie, które trwają 5 lat. Kognitywistyka jest kierunkiem prowadzonym przez WPiK jako studia licencjackie oraz studia magisterskie.

Studenci psychologii mają dodatkowo możliwość skorzystania z programu tutoringu akademickiego.

Swoje kwalifikacje można podnieść w ramach studiów podyplomowych.

Zobacz kierunki!

Zachęcamy do odwiedzenia strony wydziałowej oraz do obserwowania profilu na FB.