Data publikacji w serwisie:

Stypendia Miasta Poznania dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych

Już po raz siedemnasty przyznane zostaną Stypendia Miasta Poznania dla laureatek i laureatów oraz finalistek i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych podejmujących studia w Poznaniu. Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane są do 20 czerwca.

Stypendia Miasta Poznania dla laureatek/laureatów i finalistek/finalistów olimpiad, w wysokości ponad 1000 zł miesięcznie, przyznawane są na jeden rok akademicki – od października do czerwca. Kandydatki i kandydaci, którym przyznane zostanie stypendium, uzyskają tytuł „Stypendystki/Stypendysty Miasta Poznania”.

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2024/2025 mogą składać:

Laureatki i laureaci oraz finalistki i finaliści olimpiad:

 • Artystyczna
 • Biologiczna
 • Chemiczna
 • Filozoficzna
 • Fizyczna
 • Geograficzna
 • Historyczna
 • Informatyczna
 • Języka Angielskiego
 • Języka Białoruskiego
 • Języka Francuskiego
 • Języka Hiszpańskiego
 • Języka Łacińskiego
 • Języka Niemieckiego
 • Literatury i Języka Polskiego
 • "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"
 • Matematyczna
 • Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy deklaracja podjęcia studiów od października 2024 r. na poznańskiej uczelni. Termin składania wniosków mija 20 czerwca 2024 r.

Konkurs koordynuje Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.

Dowiedz się więcej! Odwiedź stronę konkursu