Data publikacji w serwisie:

Terminy rekrutacji na UAM, które warto znać

Terminy rekrutacji na UAM — są daty, które warto wpisać sobie w kalendarz i te z pewnością do nich należą. Jeśli planujesz rozpocząć stacjonarne studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mamy dla Ciebie ważne informacje.

Kandydaci na studia najczęściej pytają o start rekrutacji. Data ta od lat jest niezmienna, także w tym roku. Proces rekrutacji rusza 1 czerwca 2022 roku. To data wspólna dla studiów stacjonarnych i zaocznych: I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich. Przypominamy, że cały proces rekrutacyjny odbywa się za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji, a pierwszym krokiem jest założenie konta w SIR.

Ostatni dzień rejestracji i zapisu na kierunek | specjalność mija 11 lipca 2022 roku. To także ostatni dzień na opłacenie zapisu oraz wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości. Wyniki egzaminu wprowadza się oczywiście w swoim koncie w Systemie Internetowej Rekrutacji.

11 lipca 2022 roku to także ostatni dzień na składanie świadectw maturalnych oraz dokumentów przez kandydatów-cudzoziemców. Także w SIR. Równocześnie 11 lipca jest ostatnim dniem na weryfikację dokumentów kandydatów-cudzoziemców oraz przeliczanie wyników z zagranicznych świadectw maturalnych.

Kolejne kroki

Kandydaci, którzy wybrali kierunek studiów, na którym obowiązuje egzamin wstępny — muszą szczegółowo śledzić informacje w SIR, ale już dziś wiadomo, że terminy egzaminów zostaną wyznaczone między 12 a 15 lipca 2022 roku.

Informacje o wynikach rekrutacji zostaną ogłoszone w Systemie Internetowej Rekrutacji. Listy rankingowe będą dostępne od 18 lipca 2022 roku od godz. 0:00. Co dalej z informacją o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia?

Kandydaci na studia, którzy otrzymali decyzję o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia i chcą podjąć studia na UAM — mają czas od 18 do 22 lipca do godziny 23:59 na złożenie w SIR dokumentów.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia, ale nie chcą ubiegać się o przyjęcie na studia — mają czas od 18 do 22 lipca do godziny 23:59 na złożenie rezygnacji w SIR.

Natomiast kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia, mogą złożyć oświadczenie o podtrzymaniu chęci studiowania w UAM. Oświadczenie składa się w Systemie Internetowej Rekrutacji od 18 do 22 lipca do godziny 23:59.

Terminy rekrutacji: kandydaci na studia zaoczne

Nieco inaczej wygląda sytuacja dla kandydatów na zaoczne studia I stopnia, II stopnia oraz zaoczne jednolite studia magisterskie. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w terminach określonych odrębnie przez poszczególne podkomisje rekrutacyjne. Indywidualne terminy rekrutacji zostaną wyznaczone także przez podkomisje rekrutacyjne dla kandydatów na I rok studiów magisterskich.