Data publikacji w serwisie:

UAM otrzymał miano uczelni badawczej i zwiększoną subwencję na badania naukowe

UAM znalazł się w gronie 10 uczelni, którym przyznano status uczelni badawczej. W konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia badawcza’’ brało udział 20 ośrodków akademickich, ale tylko 10 z nich otrzymało elitarne wyróżnienie. Wniosek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu liczący 200 stron zdobył 85% i zapewnił uczelni 3 miejsce ex aequo z tak znakomitymi uczelniami jak Uniwersytet Jagielloński i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

- Ta decyzja to  potwierdzenie, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu należy do największych i najlepszych uczelni w naszym kraju. Naszą mocną stroną zawsze była znakomita kadra naukowa. Jako uczelnia badawcza, dysponująca większymi środkami, będziemy mogli jeszcze ściślej powiązać kształcenie z badaniami prowadzonymi przez naukowców. Mam nadzieję, że taka perspektywa przyciągnie do nas zdolnych, młodych ludzi chcących zająć się pracą naukową - komentuje Rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako uczelnia badawcza w latach 2020-2026 będzie otrzymywać subwencję zwiększoną o 10 %. Ta dodatkowa kwota w przypadku UAM może wynieść ponad 50 mln zł rocznie, a zatem w planowanym 6-letnim okresie finansowania będzie to ponad 300 mln zł. Będą to środki na realizację zadań zorientowanych na rozwój badań oraz ich umiędzynarodowienie. W najbliższych latach, dzięki temu projektowi UAM będzie rozwijać reaserch based learning.

O przyznaniu statusu uczelni badawczej zdecydowała grupa 15 międzynarodowych ekspertów. Wśród nich znalazły się osoby, które pełniły funkcję rektorów, prezydentów lub prorektorów czołowych uczelni europejskich, m.in. Uniwersytetu w Getyndze, Uniwersytetu w Amsterdamie, Uniwersytetu w Aarhus, Uniwersytetu w Manchesterze czy Uniwersytetu w Southampton. Członkami zespołu byli również naukowcy, którzy cieszą się autorytetem w międzynarodowym środowisku naukowym.

Oceniali złożone wnioski i założenia przyszłych działań, ale także obecną sytuację uczelni biorących udział w konkursie. O status uczelni badawczej mogła ubiegać się uczelnia akademicka spełniająca surowe kryteria sprawdzające jakość kształcenia, poziom prowadzonych badań oraz wydawanych publikacji. Te wymagania spełnia zaledwie 20 polskich uczelni spośród których wybrano 10 najlepszych.

Co status uczelni badawczej oznacza dla studentów? To ogromna szansa na zostanie członkiem zespołu badawczego, prowadzenie własnych badań i wyższe dofinansowanie projektów. To także ścisłe powiązanie studiowania z badaniami prowadzonymi przez naukowców. Doskonale wpisuje się w to program Best Student, który już od kilku lat stanowi wsparcie dla najlepszych studentów.