Data publikacji w serwisie:

UAM w najlepszej trójce uniwersytetów w kraju

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wśród trzech najlepszych uniwersytetów w kraju według Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022! W zestawieniu wszystkich uczelni UAM zajął 4 miejsce, za Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim i Politechniką Warszawską. 6 kierunków z UAM zostało uznanych na najlepiej prowadzone w kraju. Są to: archeologia, administracja, filologia angielska, gospodarka przestrzenna, pedagogika oraz turystyka i rekreacja.

- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu należy do największych i najlepszych uczelni w kraju – komentuje Rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska - Jesteśmy uniwersytetem europejskim i badawczym. Naszą mocną stroną zawsze była znakomita kadra naukowa, co potwierdzają wysokie oceny dla sześciu kierunków. Od kilkunastu lat znajdujemy się wśród trzech najlepszych uniwersytetów w kraju. Ten wynik z jednej strony nas cieszy, z drugiej daje impuls do dalszych starań. Pamiętajmy jednak, że trudno nam jako uniwersytetowi klasycznemu, konkurować z uczelniami technicznymi. Na UAM mamy bogatą ofertę kierunków i specjalności, która jest stale poszerzana o ofertę studiów w języku angielskim. Chcemy przyciągać najlepszych, którym już od I roku proponujemy udział w unikatowym w skali kraju systemie grantów dla studentów. Wiem, że warto studiować na UAM. Oczywiście gratuluję zarówno tym, którzy nas wyprzedzili, jak i wszystkim uczelniom, które odniosły sukces w tegorocznym Rankingu – dodaje Rektorka UAM.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu należy do największych polskich uczelni Uczelnia znajduje się w gronie 1000 najlepszych uczelni na świecie, co potwierdzają wyniki czołowych rankingów instytucjonalnych: rankingu szanghajskiego, QS, Times Higher Education (1001-1200) i US News.

W wiodącej dla siebie dziedzinie – Arts & Humanities – UAM utrzymuje swoją mocną pozycję w dyscyplinach: lingwistyce i filologii angielskiej.

UAM zajmuje pierwsze miejsca w kraju w rankingach dziedzinowych:

1. Times Higher Education World University Rankings by Subject 2022:

Education (301-400), ex aequo z Uniwersytetem Jagiellońskim

Geography (501-600)

Politics and International Studies (501-600)

2. ARWU Global Ranking of Academic Subjects 2021:

Hospitality & Tourism Management (201-300)

Atmospheric Sciences (301-400, w tym samym przedziale co Uniwersytet Warszawski)

Earth Sciences (401-500)

3. US News Best Global Universities by Subject 2022:

Environment/Ecology (361)

Geosciences (316)

UAM jest też “zielonym” uniwersytetem, zajmuje drugie miejsce w Polsce w rankingu wspierającym zrównoważony rozwój i realizację III misji – Green Metric (250 na świecie) oraz pierwsze w THE Impact Ranking 2022 w realizacji celów:

Quality Education (SDG 4)

Reduced Inequalities (SDG 10)

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497