Data publikacji w serwisie:

UAM w najlepszej trójce uniwersytetów w kraju

Opublikowano najnowszy Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2023. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jednym z trzech najlepszych uniwersytetów w kraju!

W zestawieniu wszystkich uczelni UAM zajął 4. miejsce, za Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Warszawskim oraz Politechniką Warszawską. Jest to pierwszy Ranking Szkół Wyższych Perspektywy opublikowany z uwzględnieniem wyników ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni za lata 2017-2021.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy publikowany jest od 2000 roku. Jego adresatami są kandydaci na studia, którzy podejmują decyzje o wyborze kierunku studiów i uczelni. Przypominamy, że rekrutacja na UAM — jeden z najlepszych uniwersytetów w kraju — trwa do 11 lipca.

Ranking Kierunków Studiów 2023

Opublikowano też Ranking Kierunków Studiów 2023, w którym oceniono 74 grupy kierunki studiów  w 9. dziedzinach obejmujących nauki: humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, ścisłe, przyrodnicze, techniczne, medyczne i o zdrowiu, a także rolnicze, leśne i weterynaryjne.

W tegorocznym rankingu pięć kierunków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu okazało się najlepszymi w kraju. Są to:

  • archeologia,
  • filologia angielska,
  • filologie obce i lingiwstyka,
  • pedagogika,
  • turystyka i rekreacja.