Data publikacji w serwisie:

„Wschodoznawcze” spacery po Poznaniu

Zapraszamy młodzież szkół średnich oraz kandydatów na studia do wzięcia udziału we WSCHODOznawczych spacerach edukacyjnych, na których przedstawione zostaną elementy wschodniego dziedzictwa (świeckiego i religijnego) w topografii miasta Poznania.

Poznań jest jednym z najatrakcyjniejszych turystycznie miast Polski. Mimo historycznych związków z Europą Zachodnią, w tym widocznymi w architekturze wpływami pruskimi, w stolicy Wielkopolski można odnaleźć również niemało „wschodnich” elementów. Będą nimi nie tylko nazwy niektórych ulic, tj. ul. Puszkina, ul. Gogola, ul. Tołstoja, czy ulice Mińska, Lwowska, Inflancka lub Wołkowyska. W Poznaniu zlokalizowane są także cerkwie, meczet oraz jedna z największych radzieckich nekropoli.

Spacer pierwszy:

Podczas spotkania zwiedzimy prawosławną Cerkiew św. Mikołaja (ul. Marcelińska 20) oraz Cerkiew Greckokatolicką Opieki Matki Bożej (ul. Toruńska 8) i Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe (ul. Biedrzyckiego 13). Omówiona zostanie nie tylko historia założenia poznańskich świątyń, ale także przybliżymy słuchaczom podstawowe wiadomości na temat kultury, różnic religijnych oraz tradycji Prawosławia, Grekokatolików i Islamu.

Spacer drugi:

Podczas spotkania odwiedzimy cmentarz wojenny na poznańskiej Cytadeli (ul. Armii Poznań), gdzie znajduje się pomnik i mogiły żołnierzy radzieckich: Rosjan, Ukraińców, Białorusinów i innych narodowości poległych w walkach o Poznań w 1945 r. Poprowadzona zostanie pogawędka o trudnych relacjach polsko-rosyjskich. Spróbujemy też odpowiedzieć na pytanie, dlaczego pomnik na Cytadeli bywa tak często celem ataków wandali. Miejsce to jest tym bardziej symboliczne w obliczu dzisiejszej wojny na Ukrainie.

Z Cytadeli przeniesiemy się na Stare Winogrady, gdzie znajduje się jedyny w Polsce pomnik kosmonauty Jurija Gagarina oraz tablica upamiętniająca pierwszy lot człowieka w Kosmos.

Spacer trzeci:

Podczas spotkania odwiedzimy dziedziniec Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (ul. Mielżyńskiego 27/29), gdzie przy pomniku Adama Mickiewicza opowiemy o zesłańczym losie wieszcza i historii polskiej zsyłki na Sybir. Następnie przeniesiemy się na Plac Mickiewicza, gdzie porozmawiamy o tradycjach uniwersyteckich miasta Poznania.

Języki:

Spacery edukacyjne są prowadzone w języku polskim, rosyjskim lub ukraińskim.

Terminy:

Miejsce i godzina spotkań do indywidualnego ustalenia.

Prowadzący:

Pracownicy Wydziału Historii UAM – dr B. Garczyk, dr Jan Witczak, tłum j. ukr. Aleksandra Demydenko

Kontakt:

Eryk Pieszak, pieszak@amu.edu.pl, tel. 698 099 868

Uwaga! Preferowane zgłoszenia grupowe.