Data publikacji w serwisie:

Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce realizuje strategię uniwersytetu otwartego dla studentów z niepełnosprawnościami. W związku z tym wprowadzono rozwiązania, które mają ułatwić im podjęcie nauki w UAM.

Ułatwienia dotyczą dostępności budynków, organizacji zajęć czy sposobu komunikowania się. 90% obiektów, budynków dydaktycznych, naukowo-badawczych, sportowych oraz domów studenckich jest dostępnych dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. W 2018 roku oddano do użytku po gruntownym remoncie Dom Studencki Hanka, który jest przystosowany dla studentów z niepełnosprawnościami. Do ich dyspozycji są także pokoje z komunikatami świetlnymi dla studentów nie(do)słyszących w akademikach Zbyszko i Jagienka.

Przyznawane jest specjalne stypendium dla studentów UAM z niepełnosprawnościami. Istnieje także możliwość Indywidualnej Organizacji Studiów, która jest odpowiedzią na ich potrzeby i możliwości. Pozostałe formy to:

  • wsparcie asystenta dydaktycznego/ tłumacza języka migowego;
  • wypożyczanie sprzętu wspomagającego słyszenie – systemów FM;
  • lektoraty języka angielskiego dla studentów nie(do)słyszących w Multimedialnej Pracowni Nauki Języków Obcych;
  • zajęcia z praktycznej nauki języka polskiego dla studentów nie(do)słyszących;
  • zajęcia logopedyczne;
  • spotkania z konsultantem ds. trudności w procesie studiowania;
  • udział w obozach sportowych i szkoleniowych (w tym w Letniej Szkole Języka Angielskiego w Gdańsku, Spotkaniu Adaptacyjnym dla Studentów I roku).

Na uwagę zasługuje także działalność Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra”, które wspiera studentów UAM, ale także stwarza możliwości naukowe, sportowe czy towarzyskie. Stowarzyszenie organizuje obozy adaptacyjne oraz inicjuje działania zmierzające do integracji wszystkich studentów UAM.

Ponadto dla studentów z niepełnosprawnościami uruchomiono już 7 sekcji sportowych: pływanie, szachy, bowling, goalball, boccia, tenis stołowy oraz bilard. Zajęcia w ramach tych dyscyplin prowadzą trenerzy Studium WF i Sportu UAM.

Poszczególne formy pomocy zostały opisane w zakładce Studenci z niepełnosprawnościami.

Więcej o formach pomocy dowiesz się z Informatora dla studentów z niepełnosprawnościami.