Data publikacji w serwisie:

Wydział Biologii UAM laureatem w konkursie „Uczelnia Liderów”

Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jednym z laureatów w kategorii „uczelnie akademickie” 9. odsłony Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, którego organizatorem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Dziekan Wydziału, prof. Przemysław Wojtaszek, otrzymał ponadto Wyróżnienie Nadzwyczajne „Aurea Praxis”. Gala Finałowa odbyła się 24 czerwca w Warszawie.

W konkursie "Uczelnia Liderów" wyróżniono najlepsze polskie uczelnie, a także ich podstawowe jednostki organizacyjne, kształcące liderów społecznych - absolwentów wyposażonych w umiejętności i kompetencje liderskie. Uczelnie i wydziały otrzymały Znaki Jakości Fundacji za prowadzenie studiów w taki sposób, by uczyć studentów kreatywności, samodzielności intelektualnej, umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialności, komunikatywności, pewności siebie oraz innych cech przydatnych w pełnieniu ról przywódczych we współczesnym społeczeństwie i państwie. Certyfikaty „Uczelnia Liderów” nadaje Komisja Ekspercka, w której zasiadają przedstawiciele uczelni z całej Polski, w tym Uniwersytetu Śląskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Humanitas.

Fot.  Łukasz Woźny

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048