Data publikacji w serwisie:

Z UAM do Krakowa, Meksyku i Chin…

Studenckie życie to, poza nauką, także zdobywanie i wymiana doświadczeń. Studenci UAM mogą wyjechać na drugi koniec Polski oraz do wielu ośrodków uniwersyteckich na całym świecie.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza przygotował dla swoich studentów bogatą ofertę wyjazdów w ramach wymiany studenckiej. Mogą z niej skorzystać już nawet studenci I roku!

Wybierz program i miejsce dla siebie:

Program MOST, w którym uczestniczy UAM pozwala na roczny wyjazd do innego ośrodka akademickiego w Polsce. Studenci mają do wyboru ponad 20 uczelni, w których mogą się kształcić. To między innymi szkoły wyższe w Gdańsku, Warszawie, Kielcach czy Opolu. Pełna lista oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie programu MOST.

Wyjazdy zagraniczne możliwe są w ramach programu Erasmus + oraz programów oferowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub projektów Funduszu Wyszehradzkiego.

Erasmus+ realizuje dwie formy wymiany zagranicznej. Są to wyjazdy na studia (od 3 do 12 miesięcy) lub na praktyki (od 2 do 12 miesięcy) do 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Macedonii Północnej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji i Serbii. Propozycja wymiany studenckiej wciąż jest rozbudowywana. O programie dowiesz się więcej ze strony Erasmus+.

Fundusz Wyszehradzki stwarza możliwość wyjazdu do krajów członkowskich Funduszu w ramach programu stypendialnego Out-Going Scholarships. Jest skierowany do studentów studiów magisterskich oraz młodych badaczy. Granty w ramach programu oferowane są we wszystkich dyscyplinach naukowych i obejmują pobyt od 1 do 4 semestrów. Uczestnicy wymiany mogą wyjechać do uczelni i ośrodków badawczych w Albanii, Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Gruzji, Kosowie, Macedonii, Mołdawii, Czarnogórze, Serbii i Ukrainie. Więcej informacji o programie na stronie Funduszu Wyszehradzkiego.

Dzięki Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej studenci UAM mogą skorzystać z propozycji wyjazdu w ramach programu CEEPUS (Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej) do Czech, Słowacji, Słowenii i innych krajów Europy Środkowej.

Program CEEPUS oferuje:

  • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich;
  • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”;
  • stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.

Możliwość udziału w wymianie studenckiej  zapewnia także zawarcie współpracy dwustronnej (umów bilateralnych) Polski z m.in. z Armenią, Białorusią, Bułgarią, Chinami, Czechami, Egiptem, Grecją, Izraelem, Japonią, Kazachstanem, Mongolią, Rumunią, Serbią, Słowacją, Słowenią, Tajwanem, Ukrainą, Węgrami, Wietnamem, Turcją czy, Meksykiem.

Wyjazdy w mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – szczegóły zależą od podpisanego porozumienia.

Informacje o wymianie studenckiej w ramach NAWA są szczegółowo opisane na stronie Agencji.