Data publikacji w serwisie:

Zapisy na studia trwają do 11 lipca. Co dalej?

1 czerwca 2022 roku rozpoczęła się rekrutacja na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Proces rekrutacji składa się z kilku etapów. Termin najważniejszych z nich mija 11 lipca. O czym należy pamiętać, aby brać udział w postępowaniu rekrutacyjnym?

Oczywiście najważniejsze jest zapisanie się na kierunek. Możesz zapisać się na dowolną liczbę kierunków. Musisz jednak pamiętać, że każdy zapis na kierunek wiąże się z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej, która jest przypisana do kierunku. Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł wnosi się za zapis na każdy kierunek/specjalność studiów, niezależnie od liczby wybranych kierunków/specjalności studiów. Dokonanie płatności to kolejna czynność, którą należy wykonać do 11 lipca. To także ostatni dzień na wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości. Wyniki egzaminu wprowadza się oczywiście w swoim koncie w Systemie Internetowej Rekrutacji.

Egzaminy wstępne

Jeśli aplikujesz na kierunek, na który obowiązują egzaminy wstępne — szczegółowo śledź komunikaty w Systemie Internetowej Rekrutacji. Egzaminy zgodnie z harmonogramem będą odbywać się w dniach 12 a 15 lipca 2022 roku.

Kolejne kroki rekrutacji przejdziesz bez wychodzenia z domu 

Informacje o wynikach rekrutacji zostaną ogłoszone w Systemie Internetowej Rekrutacji. Listy rankingowe będą dostępne od 18 lipca 2022 roku od godz. 0:00. Kandydaci na studia, którzy otrzymali decyzję o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia i chcą podjąć studia na UAM — mają czas od 18 do 22 lipca do godziny 23:59 na złożenie w SIR dokumentów. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia, ale nie chcą ubiegać się o przyjęcie na studia — mają czas od 18 do 22 lipca do godziny 23:59 na złożenie rezygnacji w SIR. Natomiast kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia, mogą złożyć oświadczenie o podtrzymaniu chęci studiowania w UAM. Oświadczenie składa się w Systemie Internetowej Rekrutacji od 18 do 22 lipca do godziny 23:59.

Studia zaoczne i II stopnia

Inaczej wygląda sytuacja dla kandydatów na zaoczne studia I stopnia, studia II stopnia oraz zaoczne jednolite studia magisterskie. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w terminach określonych odrębnie przez poszczególne podkomisje rekrutacyjne. Aby poznać te terminy, wystarczyć skorzystać z wyszukiwarki kierunków dostępnej pod adresem rekrutacja.uam.edu.pl i wybrać interesujący Cię kierunek. Znajdziesz tam informacje o obowiązujących terminach, ale też statystyki zapisów.

Rekrutacja dla cudzoziemców

11 lipca 2022 roku to także ostatni dzień na składanie świadectw maturalnych oraz dokumentów przez kandydatów-cudzoziemców. Także w SIR. Równocześnie 11 lipca jest ostatnim dniem na weryfikację dokumentów kandydatów-cudzoziemców oraz przeliczanie wyników z zagranicznych świadectw. Więcej informacji znajdziesz w dedykowanej zakładce.