Data publikacji w serwisie:

Zobacz, co oferuje Nadnotecki Instytut UAM w Pile

Nadnotecki Instytut UAM w Pile to jedna z czterech filii zamiejscowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Misja Instytutu zawiera się w słowach: Człowiek – Środowisko – Technologie.

Filia UAM w Pile rozwija przede wszystkim kierunki przyrodnicze i ścisłe, uwzględniające kwestie zrównoważonego rozwoju w dobie zmian klimatycznych. Stawiamy na wysoką jakość kształcenia studentów. Studia na UAM w Pile są przygotowywane we współpracy z firmami i instytucjami mającymi swoje siedziby i przedstawicielstwa w północnej Wielkopolsce. Dzięki współpracy Instytut dostosowuje proces kształcenia studentów do potrzeb rynku gospodarczego, rozwijając kompetencje praktyczne. Dla firm jest to okazja do korzystania z innowacyjnej wiedzy akademickiej i pozyskania pracowników. Nie zapominamy o potrzebie wsparcia kompetencji humanistyczno-społecznych, dlatego poza przedmiotami, oferujemy wsparcie tutoringowe i coachingowe.

Działalność naukowa

Nadnotecki Instytut UAM w Pile, poza własną kadrą, jest wspierany przez naukowców i dydaktyków UAM z Poznania. W szczególności z Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych czy Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Współpracujemy także z innymi uczelniami miasta Poznania, w ramach inicjatywy federacyjnego, synergicznego rozwoju. Badania w Pile skupione są w obszarze aspektów ekologii, ochrony środowiska i niekorzystnych zmian klimatu. Na uwagę zasługuje ścisła współpraca z Uniwersytetem Ludwika i Maksymiliana w Monachium. Wspólne badania dotyczą bioróżnorodności organizmów wodnych, będących wskaźnikami zmian środowiska. Prowadzimy też prace związane z analizami przestrzennymi, gospodarowaniem przestrzennym i zarządzaniem w zlewniach, czy na poziomie jednostek administracji samorządowej. Istotny obszar badań dotyczy technologii informatycznych i stanowi on odpowiedź na potrzeby firm IT w ramach ich działań badawczo-rozwojowych.

Stacje i poligony badawcze

Pracownicy naukowi, studenci i doktoranci realizują swoje badania w dwóch stacjach monitoringu środowiska przyrodniczego. Pierwszą z nich jest Stacja Geoekologiczna w Storkowie na Pojezierzu Drawskim. Drugą stanowi Stacja Badawcza Zmian Środowiska na jeziorze Płotki w Pile. Baza na Jeziorze Płotki funkcjonuje w oparciu o współpracę ze stowarzyszeniem nurków niepełnosprawnych Krok po Kroku HSA w Pile. Od 2013 r. zespół Instytutu realizuje badania różnorodności biologicznej stawów Tatrzańskiego Parku Narodowego z wykorzystaniem nurkowania. W 2018 roku naukowcy i studenci opływali jachtem Spitsbergen w poszukiwaniu morskich organizmów. W 2019 roku badane były glony Ukrainy, a w 2020 roku studenci realizowali zajęcia terenowe na południowym Bałtyku. W roku 2021 prowadzono badania monitoringowe wybranych jezior śródleśnych - od Pomorza po Karkonosze, Gorce i Tatry.

Rozwój i działalność na rzecz otoczenia społecznego

Nadnotecki Instytut UAM w Pile koncentruje się na stałym rozwoju, przystosowując ofertę dydaktyczną do potrzeb regionu i kraju. Pilskie collegium zapewnia odpowiednią do liczby studentów infrastrukturę dydaktyczną, w skład której wchodzą: sale wykładowe i seminaryjne, biblioteka, nowoczesny zespół pracowni informatycznych i laboratoria. Położenie budynku dydaktycznego przy lotnisku oraz w otoczeniu lasów sprzyja zdobywaniu wiedzy i realizacji projektów naukowych.

Naszą pasją są działania na rzecz edukacji nie tylko studentów, ale też dzieci i młodzieży oraz różnych grup dorosłych. Owocem współpracy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile jest cykl konferencji „Galaktyka Edukacji” i „Akademia Edukacji Ekologicznej” - przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów z północnej Wielkopolski. Wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile filia UAM realizuje szereg cyklicznych wydarzeń przyrodniczych i ekologicznych. Na stałe wpisały się festiwale: Wodowskazy (festiwal naukowo podróżniczy) i Pilkon - Pilski Konwent Gier, Fantastyki i Technologii Informatycznych, czy obchody „Światowego Dnia Mokradeł” i „Nocy w Lesie”.

Rekrutacja na studia

Chcesz zostać naszym studentem? Zapisy na studia odbywają się w Systemie Internetowej Rekrutacji. Zapoznaj się z zasadami na stronie pila.amu.edu.pl w zakładce Dla Kandydata. Sprawdź, jakie zasady obowiązują na kierunku, na którym chciałabyś/chciałbyś studiować. Weź pod uwagę nie tylko nazwę kierunku, ale specjalność i program zajęć. Postaramy się odpowiedzieć na Twoje zainteresowania.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji na UAM w Pile udziela Biuro Obsługi Studentów: e-mail: pila@amu.edu.pl, telefon: 61 829 3451

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Chcemy, aby komfort studiowania dla osób z niepełnosprawnościami był jeszcze większy. Dlatego oferujemy dodatkowe stypendium oraz szereg innych działań, w tym możliwość udziału w zajęciach stowarzyszenia nurków niepełnosprawnych Krok po Kroku HSA w Pile. By dowiedzieć się z jakich udogodnień możesz skorzystać na UAM, skontaktuj się z Biurem Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami: e-mail: bon@amu.edu.pl, telefon: 61 829 2055.

Zobacz kierunki!

Zachęcamy do odwiedzenia strony wydziałowej oraz do obserwowania profilu na FB.