Data publikacji w serwisie:

Zobacz, co oferuje Wydział Archeologii

Wydział Archeologii to jeden z wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który chcemy szerzej przedstawić kandydatom na studia.

Wydział Archeologii UAM to wydział z tradycjami sięgającymi początków uczelni. Oferowany przez wydział kierunek studiów jest obecny w kanonie kształcenia od powstania uniwersytetu, tworzony przez wybitne postaci tej dyscypliny

Siedziba Wydziału znajduje się na Kampusie UAM Morasko, w budynku Collegium Historicum przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7.

Wydział należy do najlepszych w Polsce pod względem szeroko pojętych badań terenowych, ponieważ jest jednostką wypracowującą zasady nowych technik badawczych i reguły systemu dokumentacji archeologicznej. Jego studenci, ze względu na wysoki poziom umiejętności pracy terenowej, są poszukiwani przez ekspedycje archeologiczne i uczestniczą w pracach wykopaliskowych w całej Europie i poza nią.

Wydział Archeologii posiada własne czasopisma: „Folia Praehistorica Posnaniensia oraz „Baltic-Pontic Studies”. Jest także współwydawcą, wraz z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk, rocznika poświęconego starożytnościom słowiańskim „Slavia Antiqua”. W siedzibie wydziału mieści się także redakcja wydawanego przez Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich czasopisma „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne”.

Wydział jest wraz ze Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich współfundatorem Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego, która honoruje wybitne osiągnięcia badawcze w zakresie archeologii bądź spektakularne odkrycia terenowe.

Oferta Wydziału Archeologii

Wydział oferuje studia na kierunku archeologia. Archeologię obecnie studiuje się na poziomie licencjackim (3-letnie studia I stopnia) i magisterskim (2-letnie studia II stopnia), a zdobywanie wiedzy kontynuować można również w Szkole Doktorskiej. Nauk Humanistycznych. Zarówno na studiach I, jak i II stopnia wybiera się specjalizację. Na studiach licencjackich i magisterskich są to: Archeologia pradziejowa i średniowieczna oraz Archeologia orientalna i antyczna, a na studiach magisterskich dodatkowo jeszcze Dziedzictwo archeologiczne.

Wydział Archeologii posiada nowoczesną infrastrukturę sal wykładowych i pracowni naukowych. W przestrzeni budynku obecne są wydziałowe laboratoria wyposażone w nowoczesny sprzęt analityczny, a także magazyny z ogromną kolekcją materiałów. W Collegium Historicum znajduje się również nowoczesna biblioteka naukowa z działem archeologicznym, której księgozbiór archeologiczny jest jednym z największych tego typu w Polsce.

Wydział prowadzi terenowe prace badawcze przede wszystkim w regionach Wielkopolski i Kujaw. Swe ekspedycje wykopaliskowe posiada także w Grecji, Iraku, na Ukrainie i w Turcji. Obejmują one spektrum kulturowo-chronologiczne oddające w pełni zainteresowania zatrudnionych tu naukowców.

Więcej możecie przeczytać tutaj.

Zobacz kierunki!