Data publikacji w serwisie:

Zobacz, co oferuje Wydział Historii UAM

Wydział Historii powstał w 2019 roku na bazie działającego od 1956 roku Instytutu Historii oraz istniejącego od 1991 roku Instytutu Wschodniego. Nowy wydział obejmuje 19 jednostek naukowych - zakładów i pracowni oraz dwa centra.

Siedziba wydziału znajduje się w nowoczesnym budynku Collegium Historicum, na terenie Kampusu Morasko, przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7. Budynek oferuje nowoczesne sale dydaktyczne, bogato wyposażoną i przyjazną bibliotekę z wolnym dostępem do książek oraz obszerne przestrzenie rekreacyjne.

Sam Kampus Morasko położony jest w północnej części Poznania, w ciekawej przyrodniczo i krajobrazowo okolicy, gdzie znajdują się rozległe tereny do spacerów oraz uniwersyteckie centrum sportowe. Kampus jest przy tym dobrze skomunikowany z centrum miasta.

Badania naukowe i zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników dotyczą pradziejowych, historycznych i współczesnych procesów społeczno-kulturowych. Wydział współpracuje na niwie naukowej i dydaktycznej z ośrodkami za granicą, zaś niektóre zajęcia oferowane są w języku angielskim. Istotną częścią procesu kształcenia są praktyki terenowe i objazdy naukowe oraz ścisła współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym - placówkami artystycznymi, muzealnymi, archiwalnymi i szkolnymi. Organizowane są także praktyki i staże w instytucjach samorządowych czy lokalnych mediach.

Studenci mogą angażować się w działalność licznych kół naukowych oraz udzielać w samorządzie studenckim. Istotną częścią procesu studiowania jest także uczestnictwo w projektach naukowych, inicjowanych zarówno przez pracowników naukowych wydziału, jak i samych studentów.

Wydział Historii organizuje także różne ciekawe wydarzenia, takie jak seminaria, konferencje czy wykłady otwarte, dostępne również dla osób z zewnątrz.

Oferta Wydziału Historii

Wydział oferuje studia licencjackie i magisterskie na kierunkach:

 • historia (studia licencjackie i magisterskie),
 • gospodarka i ekonomia w dziejach (studia licencjackie),
 • Liberal Arts and Sciences (studia licencjackie),
 • wschodoznawstwo (studia licencjackie i magisterskie),
 • humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (studia licencjackie).

Studenci historii na pierwszym roku w semestrze letnim wybierają specjalność:

 • historia ogólna,
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją,
 • mediewistyka,
 • historia wojskowości,
 • polityka i media,
 • specjalność nauczycielska,
 • a na studiach magisterskich dodatkowo specjalność kultura klasyczna.

Zobacz kierunki Wydziału Historii

Zachęcamy do odwiedzenia strony wydziałowej: https://historia.amu.edu.pl/

oraz do obserwowania profilu na FB: https://www.facebook.com/WydzialHistoriiUAM/