Data publikacji w serwisie:

Zobacz, co oferuje Wydział Nauk o Sztuce UAM

Wydział Nauk o Sztuce to jeden z wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który prezentujemy kandydatom na studia.

Wydział Nauk o Sztuce UAM złożony jest z dwóch głównych jednostek: Instytutu Historii Sztuki oraz Instytutu Muzykologii. Choć wydział został powołany w roku 2019, odwołuje się do długiej i bogatej tradycji – i historia sztuki, i muzykologia obecne są na Uniwersytecie od początku jego istnienia, to jest od 1919 i 1921 roku.

Na Wydziale funkcjonuje Rada Naukowa Dyscypliny Nauk o Sztuce z uprawnieniami m.in. do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce.

Przy wydziale działa Archiwum Audiowizualne Wydziału Nauk o Sztuce - jednostka badawcza powołana w celu gromadzenia, naukowego opracowania i udostępniania bogatych zbiorów archiwalnych wydziału. Inną jednostką wchodzącą w skład wydziału jest Centrum Badań nad Sztuką Europy Środkowo-Wschodniej i Spuścizną Piotra Piotrowskiego. Centrum zostało powołane w celu kontynuacji badań naukowych prowadzonych przez profesora Piotra Piotrowskiego (1952-2015), wybitnego historyka sztuki związanego przez wiele lat z Instytutem Historii Sztuki UAM.

Biuro Obsługi Wydziału mieści się w budynku Collegium Novum, przy Al. Niepodległości 4, w pokoju 316A. W tymże Collegium Novum, zajmując czwarte piętro bloku A, swoją siedzibę ma również Instytut Historii Sztuki.
Biuro Obsługi Studenta znajduje się w budynku Collegium Historicum, przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 w którym mieści się także Instytut Muzykologii.

Oferta Wydziału Nauk o Sztuce

Na Wydziale prowadzone są studia I i II stopnia na kierunkach historia sztuki i muzykologia. Oba kierunki oferują studentom szeroką gamę zajęć o zróżnicowanym profilu i poziomie zaawansowania, a także możliwość studyjnych wyjazdów zagranicznych, praktyk zawodowych i stypendiów.

Studenci wydziału mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach kół naukowych oraz w Grupie Bębniarskiej „Unifoli”. Po pierwszym roku studiów mogą również skorzystać z programu Erasmus i odbywać część studiów na innej europejskiej uczelni i w międzynarodowym otoczeniu.

Zobacz kierunki!

Zachęcamy też do odwiedzenia:

oraz do pobrania i lektury folderu informacyjnego o wydziale.