Data publikacji w serwisie:

Zobacz, co oferuje Wydział Studiów Edukacyjnych

Wydział Studiów Edukacyjnych to kolejny już wydział Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który chcemy szerzej przedstawić kandydatom na studia.

Wydział Studiów Edukacyjnych UAM należy do  najlepszych w Polsce wydziałów kształcących w zakresie pedagogiki, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej  oraz pedagogiki specjalnej. Potwierdzają to liczne certyfikaty i wyróżnienia przyznane Wydziałowi za prowadzone kierunki studiów. Specyfikę naukowo-badawczą WSE określa jego struktura organizacyjna, którą tworzą 33 jednostki w tym: 18 zakładów, 4 pracownie i 11 laboratoriów. Na jakość kształcenia wpływają także wykłady gościnne wielu naukowców i specjalistów z innych uczelni w Polsce i z zagranicy.

Siedziba WSE znajduje się na Kampusie Ogrody przy ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań.

Wydarzenia naukowe i edukacyjno-kulturalne

Wydział organizuje wiele ciekawych wydarzeń – wykłady, warsztaty, seminaria, wydarzenia naukowe i edukacyjno-kulturalne. Jednym z takich wydarzeń jest Festiwal Kultury Studentów „Kulminacje”. Ideą „Kulminacji” jest integracja społeczności studentów Campusu „Ogrody” i prezentacja zainteresowań, talentów, pasji, pogłębianie relacji i zacieśnianie więzi w gronie studentów i pracowników. Studenci i pracownicy organizują też takie wydarzenia naukowe popularyzujące naukę i promujące kulturę, jak: „Strefa Projektów Edukacyjnych”, „Przedszkolaki na Uniwersytecie”, „Dzień Rodziny Szamarzewo”, „Ogrody Pegaza”, a także liczne konkursy, wystawy, przedstawienia teatralne i muzyczne.

Pracownicy i studenci WSE podejmują prace naukowe w grupach badawczych w różnych obszarach:

Koła naukowe

Studenci mogą rozwijać swoje pasje w licznych kołach naukowych, „Naukowych Zeszytach Studenckich”, Wydziałowym Centrum Wolontariatu „Volontario”. Wolontariat, to miejsce, w którym swoje pasje mogą realizować osoby pragnące pomagać innym ludziom. Pod opieką pracowników Wydziału znajdują przestrzeń do podejmowania działań na rzecz ludzi w różnym wieku: dzieci, młodzieży, osób dorosłych, dojrzałych.

Dla szkół

Pracownicy Wydziału sprawują merytoryczną opiekę nad Ogólnopolską Olimpiadą Pedagogiczną. Biorą udział w opracowaniu tematyki i zagadnień tego cyklicznego wydarzenia. Przygotowują informator dla uczestników. Współpracują ze szkołami biorącymi udział w wydarzeniu. Dbają o propagowanie wśród młodzieży aktualnej wiedzy z zakresu nauk o edukacji oraz zachęcają do podejmowania działań pomocowych na rzecz osób z ich najbliższego otoczenia.

Oferta Wydziału

Wydział oferuje  trzy kierunki studiów: Pedagogika, Pedagogika Specjalna, Pedagogika Przedszkolna i wczesnoszkolna, a w ich obrębie - ponad 20 specjalności wybieranych przez kandydatów zgodnie z ich zainteresowaniami. Studia realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kierunki: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna i Pedagogika Specjalna prowadzone są jako pięcioletnie jednolite studia magisterskie. Na kierunku pedagogika możliwe jest studiowanie na studiach trzyletnich pierwszego stopnia, następnie na studiach dwuletnich drugiego stopnia.

Zobacz kierunki!

Zachęcamy do odwiedzenia strony wydziałowej oraz do obserwowania profilu na FB.