Data publikacji w serwisie:

Zobacz, co oferuje Wydział Teologiczny

Wydział Teologiczny to kolejny z wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który chcemy szerzej przedstawić kandydatom na studia.

Wydział Teologiczny UAM jest ośrodkiem badań i studiów teologii katolickiej oraz chrześcijańskiej myśli społecznej. Badania charakteryzuje interdyscyplinarność oraz postawa otwartości i dialogu.

Siedziba Wydziału Teologicznego znajduje się na Ostrowie Tumskim, przy ul. Wieżowej, czyli w historycznej części Poznania.

Współpraca naukowa oraz inicjatywy studenckie

Pracownicy Wydziału współpracują z ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą, a efekty prac przedstawiają w formie monografii autorskich i wieloautorskich oraz artykułów publikowanych w renomowanych czasopismach naukowych, krajowych i zagranicznych. Dzięki współpracy z zagranicą studentki teologii wyjechały na semestr zimowy do  Appalachian State University w Boone, USA.

Studenci wraz z wykładowcami podejmują wiele inicjatyw, dzięki którym na Wydziale Teologicznym odbywają się konferencje, debaty i seminaria. Informacje o aktualnych wydarzeniach dostępne są tutaj. Wydział prowadzi także wykłady otwarte, a tematy spotkań dostępne są w dedykowanej zakładce.

Aktywność studentów

Przy Wydziale Teologicznym UAM działa Duszpasterstwo Akademickie WT. UAM. Duszpasterstwo organizuje różne inicjatywy o charakterze duchowym, kulturalnym i turystycznym. Celem tych inicjatyw jest promocja wspólnoty akademickiej skupionej wokół wartości ewangelicznych. Ważniejsze inicjatywy to: cotygodniowe spotkania DA, Dzień Patrona Wydziału, adwentowe msze święte roratnie, rekolekcje, dni skupienia, wspólne wyjazdy.

Studenci mogą także należeć do Akademickiego Koła Misjologicznego im. dr Wandy Błeńskiej, które jest organizacją naukową działającą przy Wydziale Teologicznym UAM, skupiającą studentki i studentów z różnych wydziałów. W ramach swojej działalności koło organizuje wyjazdy na „doświadczenie misyjne” do różnych krajów m.in. Boliwia, Wyspy Zielonego Przylądka, Kazachstan, Ghana, Izrael.

Na wydziale działa również Koło Naukowe Studentów Wydziału Teologicznego "Veritas". Jest ono miejscem poszerzenia wiedzy, rozwoju i działalności naukowej, ale także przestrzenią dyskusji i wymiany myśli zarówno na tematy fundamentalne dotyczące Boga, Kościoła i społeczeństwa, jak również problemów teraźniejszości. Studentki i studenci z Koła organizują corocznie Ogólnopolski Dzień Studenta Wydziału Teologicznego.

W ramach Koła funkcjonują trzy sekcje: Filozoficzno-teologiczna, Doradztwa społecznego oraz Ekumeniczna.

Oferta Wydziału

Wydział prowadzi studia jednolite magisterskie na kierunku teologia ze specjalnościami do wyboru: specjalność kapłańska oraz specjalność katechetyczno-pastoralna. W ofercie znajdują się również studia I i II stopnia na kierunku dialog i doradztwo społeczne ze specjalnością Mediacja i aktywizacja potencjału ludzkiego.

Zobacz kierunki!

Zachęcamy do odwiedzenia strony wydziałowej oraz do obserwowania profilu na FB.