Data publikacji w serwisie:

Zobacz, jak studiuje się w Instytucie Kultury Europejskiej

Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie to jedna z czterech filii UAM, którą chcemy szerzej przedstawić kandydatom na studia.

Instytut Kultury Europejskiej wyrósł z idei Gnieźnieńskiego Kolegium Europejskiego (Collegium Europaeum Gnesnense), powstałego w 2000 r. Pod obecną nazwą działa od 2009 r.

Kadrę stanowią znakomici badacze wywodzący się z dyscyplin takich jak: historia, kulturoznawstwo, językoznawstwo, filologia i politologia. Co ważne, znacząca liczba doktorantów i profesorów IKE posiada doświadczenie zawodowe w obszarze kultury i mediów, co przekłada się na praktyczny wymiar studiów.

Siedziba IKE to kompleks trzech budynków zlokalizowanych przy ul. Kostrzewskiego 5-7 w Gnieźnie. W skład budynku dydaktycznego wchodzą m.in. nowoczesne, audiowizualne sale wykładowe, pracownie komputerowe, biblioteka oraz czytelnia. Drugim budynkiem jest Dom Studencki z komfortowymi pokojami jedno- i dwuosobowymi. W trzecim budynku mieści się duża, profesjonalna sala gimnastyczna. Na terenie kampusu znajduje się również kameralny amfiteatr.

Wielokulturowość

IKE to miejsce wielokulturowe. Spotkać w nim można studentów z Ukrainy, Rosji, Litwy i Kirgistanu. Co roku organizowana jest szkoła letnia dla studentów z Chin, a dzięki programowi Compare your culture Instytut odwiedzają najlepsi wykładowcy z różnych stron świata. Studenci mają szansę wyjazdu do jednego z krajów europejskich w ramach programu Erasmus (np. Włochy, Niemcy) oraz programu POWR, dzięki któremu odbywać można wizyty studyjne w najważniejszych stolicach Europy.

W IKE prężnie rozwija się działalność badawcza skoncentrowana na przemianach w kulturze europejskiej. W ramach prowadzonych badań wydawane jest czasopismo naukowe Studia Europaea Gnesnensia, powstałe z inicjatywy pracowników IKE.

Ponadto Instytut współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi, m.in. Massachusetts Institute of Technology, York University w Toronto, Filipińskim Uniwersytetem Diliman w Manili, Instytutem Monumenta Serica w Niemczech, Macau Ricci Institut.

Inicjatywy kulturalno-naukowe

Instytut prowadzi szeroką działalność naukową i kulturalną. Co ważne, ogromna część działań podjęta jest z inicjatywy studentów i realizowana zgodnie z ideą „myśl globalnie, działaj lokalnie”.

Od 2015 r. IKE wraz z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie organizuje Gnieźnieńskie Konwersatoria Historyczne. Celem tej inicjatywy jest popularyzowanie historii lokalnej i regionalnej. Moderatorami dyskusji są zaproszeni goście - eksperci, naukowcy, pasjonaci zainteresowani daną tematyką.

Piątkowe spotkania z humanistyką to cykl seminariów naukowych, w ramach których odbywa się prezentacja prac badawczych prowadzonych przez pracowników i doktorantów IKE. Celem spotkań jest dyskusja nad realizowanymi i ukończonymi projektami naukowymi. Podczas seminarium pojawiają się tematy z takich dziedzin, jak: filozofia, kulturoznawstwo, historia, literaturoznawstwo, teologia, antropologia i historia sztuki.

IKE jest współorganizatorem corocznych obchodów Dnia Judaizmu w Gnieźnie. W ramach wydarzenia do pierwszej stolicy Polski przybywają prelegenci z różnych ośrodków naukowych polskich i zagranicznych, zwłaszcza z Izraela. Odbywają się koncerty muzyki żydowskiej, konferencje naukowe oraz wykłady otwarte przybliżające historię, religię i kulturę Żydów.

Instytut angażuje się także w organizację zjazdów gnieźnieńskich.

Koła naukowe

Studenci IKE mają możliwość dołączenia do jednego z czterech kół naukowych.

Koło Samowar zrzesza studentów zainteresowanych krajami obszaru byłego Związku Radzieckiego. Członkowie mogą dołączyć do zespołu muzyczno-tanecznego „Samowar”, prezentującego kulturę krajów Wschodniej Słowiańszczyzny. Studenckie Koło Naukowe „DIALOG” to miejsce dla osób pragnących zgłębiać wiedzę na temat zachowań ludzkich zachodzących podczas codziennej komunikacji. Głównym celem Studenckiego Koła Kulturoznawczego „KAMELEON” jest popularyzacja wiedzy kulturoznawczej zarówno wśród studentów, jak i osób spoza uczelni. Wśród członków Koła Naukowego Miłośników Starożytności „Forum Romanum” znajdują się miłośnicy historii antycznej, w szczególności tej związanej z historią starożytnego Rzymu.

Oferta studiów

Instytut prowadzi studia licencjackie (3-letnie) na kierunkach Komunikacja europejska i Projektowanie kultury, a także studia magisterskie (2-letnie) na kierunku Komunikacja europejska.

Studia mają charakter niezwykle praktyczny. Znaczna część edukacji w IKE jest realizowana w formie warsztatów i praktyk zawodowych. Jest to możliwe między innymi dzięki współpracy z najważniejszymi instytucjami kultury i mediami w regionie oraz wiodącymi przedsiębiorstwami (pełna lista podmiotów).


Chcesz poznać opinie studentów i absolwentów IKE? Zajrzyj tutaj!

Zachęcamy również do odwiedzenia strony wydziałowej oraz do obserwowania profilu na FB.